Horisondi logo
<< | Arhiiv | Lingid | Tellimine | Impressum | e-post
Horisont 2/2000 sisukord
Horisont 2/2000 kaas

Horisont 2/2000

Kalle ja Sten Suuroja
Pea ees kraatrisse
Esimest korda sellesinatse maailma loomisest peale küündis inimkäsi Eestimaa piires katsuma kristalse aluskorra pinda.

Peep Kalv
Ühe ja kahe päikese planeedid
Vaatlustest, mis kinnitavad planeetide avastamisest teiste tähtede juures.

Uudisveerud

Rein Kuresoo
Kehavaatlused
Millest kõnelevad inimese silmad, kulmud, juuksed, kui neid vaadata bioloogi pilguga.

Tõnu Tuvikene
Päikesesüsteemi väikekehade juures
Automaatjaamade kavatsetavatest lendudest, mille üheks eesmärgiks on tuua Maale isegi asteroidide pinnaseproove.

Henn Käämbre
Ilmaruumi antiaine jahile
Esimesed antituumade püünised on juba tehiskaaslasel lennanud.

Andrus Mölder
Austraalia lipp muutuste tuules
Riigikorra muutmise kõrval on austraallased viimastel aastatel vaielnud ka oma riigilipu ümber.

Ristsõna

Tõnu Tõnso
Enigma
Kui palju on kuubi erinevaid pinnalaotusi?

Liina Maldre
Mõista, mõista, kes see on – eest kui kera, tagant kui ora, hiirekelder keskel?
Kass omandas koduses majapidamises tänapäevani säilinud praktilise tähtsuse viikingiajal – ligikaudu siis ilmusid Eesti aladele ka koduhiir ja kodurott.

Meile vastab meteoroloog-klimatoloog Ain Kallis

Heino Arumäe
Zigfrids Meierovics – Baltimaade andekaim diplomaat
Murrangumomentidel on eestlaste, lätlaste ja leedulaste seas ikka leidunud isikuid, kes suutsid tõusta riigielu juhtivale kohale ning rahva huvides realiseerida ajalookäigu poolt pakutud võimalused. Üheks tundmatuks meheks tundmatult maalt, kes võrdväärse tegijana tõusis Euroopa poliitikute ja diplomaatide perre, oli Zigfrids Meierovizs.

Mart Kuurme
Einstein ja meie II
Sajandi geeniuse üks järeldusi oli: varem arvati, et ruum ja aeg jäävad alles isegi kui kõik asjad maailmast kaovad, nüüd teame, et sel juhul ei jää alles ei ruumi ega aega.

Kerge küsida

Maria Teiverlaur
Miks inimene naerab?
Nii nagu loomadel, nii avaneb ka inimesel naerdes tavaliselt suu ja paljastuvad hambad – loomade puhul väljendavat see üleolekut ja vaenulikkust, mida ei saa täielikult eitada ka inimese puhul.

Juha Valste
Lind, kellel on...
Maailma suurim lind, jaanalind, on mitmeti äärmiselt põnev savannielanik.

Viimati uuendatud 6. juuni 2003