Nr. 5/2003


  Enigma
Auklik aritmeetika

Järjekordsed Enigma ülesanded leiab huviline trükinumbrist.

Tuletame meelde, et ülesande lahendajatelt ootame ka lahenduskäiku jooniste või/ja selgituste näol, ükskõik kuidas Te ka ei vastaks - kas kirja teel või e-postiga aadressil: horisont@horisont.ee.


Horisondis 4/2003 ilmunud ülesande vastused


1) 8 x 114 = 912 (1 punkt);
2) 8 x102 = 816 (1 punkt);
3) 9 x 4032 = 36288 (1 punkt);
4) 35565 + 9882 = 45447 (2 punkti);
5) 1889 + 1219 + 7226 = 10334 (2 punkti).


Maksimaalsed 7 punkti ülesande Asenda tähed numbritega eest lisasid oma arvele Agu Ojasoo, Malle Süvari, Mattias Linnap, Tarmo Kolsar, Allar Padari, Raul Savimaa (toimetaja Tõnu Tõnso arvates ilusad lahendused), Veiko Väljak, Aire Kuresson (väga ilusad lahendused – T.T.), Andre Kaldamäe, Jüri Käsk, Siim Sepman, Laure Oras, Arvo Adamson, Hendrik Nigul, Arne Hannus, Rene Rünt ja Toomas Sepp. Horisondi aastatellimuse otsustasime anda Aire Kuressonile. Temal palume toimetusega ühendust võtta telefonil 6115 320.


Nelja vooru järel juhivad maksimaalse 30 punktiga Allar Padari, Rene Rünt ja Veiko Väljak. Järgnevad 28 punktiga Raul Savimaa ja Rein Tikovt ning 27 punktiga Jüri Reitel.Tuletame meelde, et aasta lõpuks kõige rohkem punkte kogunud lahendaja sõidab Soome Heurekasse.

Tõnu Tõnso


Ajakiri Horisont läbi aegade. PDF formaadis fail ~4 MB