4 / 1 9 9 8   J U U N I  
 h o r i s o n t  
   
 I N I M E N E  L O O D U S  U N I V E R S U MTrükinubmri sisukord

Georg Liidja
Veri, hambad ja radioaktiivne kiirgus
Kiirgusdoosi suurust võimaldavad mõõta ka meis enestes olevad looduslikud dosimeetrid.

Hergi Karik
Luuviljad ja sinihape
Suvi tuleb - ettevaatust ploomi-, kirsi- ja virsikuseemnetega!

Suri viimane eestlane...
Intervjuu demograaf Kalev Katusega

Jüri Krustok
Nanotorud


IMPRESSUM

TELLIMINE

1996. AASTA LOOD
1997. AASTA LOOD
1998. AASTA LOOD


 
Mart Miinuse matemaatikaülesanded

Soomeugrilaste lipud
Horisondi e-post - horisont@datanet.ee