h o r i s o n t
   
   
I N I M E N E L O O D U S U N I V E R S U M
MART MIINUSE MATEMAATIKAÜLESANDED


Mart Miinuse matemaatikaülesanne nr. 22


Joonestage paberile täiesti vabalt mingi teravnurkne kolmnurk. Mõõtke täpselt ära ja märkige joonisele iga külje keskpunkt ning tõmmake külgede keskpunktidest ristsirged mõlemale naaberküljele. Tekib mingisugune kuusnurk. Tõestage, et selle kuusnurga pindala on võrdne poolega kolmnurga pindalast.Mart Miinuse matemaatikaülesande nr. 21 vastus

Olgu Jüri vanus J aastat, siis isa vanus oleks I = 5J ning ema vanus E = 90 - 6J. Aastad lähevad ja me kõik vananeme ühtemoodi. Seepärast on x aasta pärast Jüri vanus J + x, isa vanus I + x ja ema vanus E + x. Nende vanuste summa peab olema siis 180 aastat, mis tähendab, et vanuste summa on 90 aasta võrra suurem kui praegu. Järelikult toimub see kõik 30 aasta pärast ehk x = 30. Niisiis 30 aasta pärast on isa Jürist veel ainult 2 korda vanem, seega I + 30 = 2 (J + 30). Kui me võrdleme seda tänase seisuga, kus I = 5J, siis saamegi võrrandisüsteemi, millest leida isa ja Jüri vanused. Ilmselt on isa praegu 50aastane, Jüri 10aastane ja ema 30aastane.

Järgmine ...

tagasi ...


Horisondi e-post - horisont@datanet.ee
webmaster