h o r i s o n t
   
   
I N I M E N E L O O D U S U N I V E R S U M
MART MIINUSE MATEMAATIKAÜLESANDED

Mart Miinuse matemaatikaülesandeid nr. 23

Ühes vanas rüütliromaanis räägitakse kolmest rüütlist, kes ei saanud omavahel kuigi hästi läbi. Saatuse kiuste sattusid nad korraga koos oma kannupoistega suure jõe äärde, mis tuli neil ületada. Nad leidsid küll paadi, kuid oh häda - see mahutas vaid kaks sõitjat. Pärast proovimist leidsid nad, et nende õnneks oskavad hobused paadi taga kenasti ujuda, kui peremees on paadis. Kuna kõigi rüütlite üle jõe jõudmine oli siiski kasulik kõigile, siis nad otseselt ei tülitsenud, aga tingituna vanast vaenust polnud ükski kannupoiss nõus jääma teiste rüütlite seltsi ilma oma isandata. Olukorda pehmendas asjaolu, et kannupoisid omavahel ei tülitsenud. Teisalt olid aga rüütlid nii peened härrad, et nad ise polnud nõus sõudma. Pärast pikka plaanitsemist jõudsid nad siiski teisele kaldale. Kuidas nad seda tegid ilma eespool toodud kitsendusi rikkumata?


Mart Miinuse matemaatikaülesande nr. 22 vastus


Olgu antud kolmnurk ABC , mille külgede keskpunktid on vastavalt K, L ja M, siis ülesande tingimustele vastavaks kuusnurgaks on KOLPMN (vt. joonis 1). Selle kuusnurga küljed on vastavalt konstruktsioonile risti kolmnurga külgedega. On vaja tõestada,et selle kuusnurga pindala võrdub poolega kolmnurga ABC pindalast. Tõepoolest, sellest kuusnurgast võime kolmnurga kesklõikude abil eraldada kolmnurga KLM (vt. joonis 2), mille kohta on teada, et see on sarnane suure kolmnurgaga ja tema pindala on kolmnurga ABC pindalast. Samuti on kolmnurgaga ABC sarnased ja 4 korda väiksemad ka joonisel 2 olevad valged kolmnurgad AKM, KLB ja MLC. Ülesande lahendus tuleneb kolmnurkade KBO ja LPM ning BLO ning KMN võrdsusest (vt. joonis 3).

Järgmine ...
tagasi ...


Horisondi e-post - horisont@datanet.ee
webmaster