h o r i s o n t  
   
 I N I M E N E  L O O D U S  U N I V E R S U M
  MART MIINUSE MATEMAATIKAÜLESANDED  
 
Mart Miinuse matemaatikaülesandeid nr. 25

Ants ja Juhan mängisid vahetunnis järgmist matemaatilist mängu. Neil olid ees kõik arvud ühest kuni kahekümneni:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .

Nad otsustasid nende arvude vahele järjekorras panna + ja - märke, alustades arvude rea vasakust otsast. Missuguse märgi keegi pani , see oli tema asi. Käidi kordamööda. Ants alustas ja püüdis panna märke nii, et liitmiste ja lahutamiste tulemuse absoluutväärtus oleks võimalikult väike. Juhan, aga vastupidi püüdis saavutada võimalikult suurt tulemuse absoluutväärtust. Mis te arvate, kui suure absoluutväärtuse võis Juhan saavutada, kui Ants mängis vastu õigesti.Mart Miinuse matemaatikaülesande nr. 24 vastus

Selleks, et ülesannet lahendada hakkame astmeid lihtsalt arvutama:Uurides neid astmeid lähemalt, paneme tähele, et viimased kümnendkohad hakkavad korduma. Seejuures iga astme aluse korral on need perioodid erisugused. Kõige lihtsam on olukord siis kui aluseks on kas arv 5 või arv 6, siis on astmete viimane kümnendnumber alati vastavalt kas 5 või 6, sest viiega lõppeva arvu korrutis viiega lõpeb alati viiega ja kuuega lõppeva arvu korrutis kuuega lõpeb alati kuuega. Järelikult arv 5100 lõpeb numbriga 5 ja 6100 lõpus on number 6.

Seejärel paneme tähele, et arvu 4 astmed lõpevad kas nelja või kuuega, seejuures paarisarvulise astendaja korral on lõpus 6 ja paarituarvulise astendaja korral on viimane number 4. Samuti lõpevad arvu üheksa astmed kas 9 või 1-ga, kusjuures paarituarvulise astendaja korral on lõpus number 9 ja paariarvulise astendaja korral on 1. Seega 4100 on lõpus number 6 ja 9100 lõpeb numbriga 1 .

Ülejäänud arvude astmetes tekib kordumine pärast seda kui astendaja suureneb nelja võrra. Teisiti öeldes on nende arvude korral tsükli pikkus 4. Järelikult on igal astmel, mille astendaja jagub neljaga sama lõpunumber. Seega on arvu 2100 lõpus number 6 (24 = 16), arvu 3100 lõpus number 1, arvu 7100 lõpus samuti number 1 ning arvu 8100 lõpus aga jällegi 6 .tagasi ...


 
Horisondi e-post - horisont@datanet.ee