h o r i s o n t  
   
 I N I M E N E  L O O D U S  U N I V E R S U M
  MART MIINUSE MATEMAATIKAÜLESANDED  
 
Mart Miinuse Matemaatikaülesandeid nr. 29
Seitsmel hiiglasel on järjekordne puhkepaus ja nad lõbustavad üksteist matemaatikaülesannetega. Üks neist jutustab loo temale tuttavast 100 piraadist. Need olnud kaua aega Kaiibi mere hirmuks, ning tuntud ka oma osavuse ja kartmatusega. Siis aga tulnud aeg, mil nendegi laul sai lauldud: Nimelt saanud nad ühes suuremas lahingus kõvasti lüüa: 75 piraati kaotanud ühe silma, 80 ühe kõrva, 70 meest jäänud ilma käest ja 60 meest jalast. 7 meest olla siiski päris terve nahaga pääsenud. Rohkem informatsiooni hiiglastel selle lahingu kohta polnud. Nüüd hakkasid nad arutlema selle üle, mitu piraati võis kaotada nii silma, kõrva, kui ka käe ja jala. Vaagisid nii ja naa, aga suurt selgust sellest ei tulnud. Lõpuks ütles kõige noorem hiiglane, kui palju pidi vähemalt neid piraate olema, kes said haavata neljast kohast.

Arvake ära, kuidas vastas noorim hüglane.


Mart Miinuse matemaatikaülesande nr. 28 vastus
1. Arvutame kõigepealt sellise toru pikkuse, millesse mahub üks tennisepall ja üks lauatennisepall. Kui me paneme nad ühisesse torusse, siis nad paiknevad nii, nagu näidatud joonisel 1, aga mitte üksteise otsas. Olgu tennisepalli raadius R ja lauatennise palli oma r. Meie ülesandes R=4 cm ja r= 1,8 cm. Seega toru pikkus pole mitte 11,6 cm, vaid veidi lühem. Joonisel 1 ongi kujutatud sobiva pikkusega (H) toru. Jooniselt on näha, et H = R+ r +h, kus h tuleb arvutada Pythagorase teoreemi abil joonisel kujutatud täisnurksest kolmnurgast AK1K2. Selle kolmnurga hüpotenuus on R+r=5,8 cm ja üks kaatet on R-r=2,2 cm. Lahutades hüpotenuusi pikkuse ruudust selle kaateti pikkuse ruudu, saame teise kaateti h pikkuse ruudu, millest ruutjuure leidmise teel h = 5,4 cm. Vajalik toru pikkus H = 11,2 cm, mis on peaaegu pool sentimeetrit poiste arvutatust väiksem.

2. Tegelikult mahub sellisesse torusse rohkem kui üks lauatennisepall. Seda on näha jooniselt Z, mis kujutab meie toru ristlõiget. Väikesed ringid tähistavad lauatennisepalle. Kuna joonis on tehtud sobivate mõõtudega, kus R = 4 cm ja r = 1,8 cm, siis mahub sinna eespool saadud torru suure palli kõrvale isegi 3 lauatennisepalli.

3. Viimasele küsimusele vastab joonis 3. Kui me paneme lauatennisepallid suurte tennisepallide vahele, siis saame sobiva toru pikkuseks 2(H-r) = 18,8 cm.Ülesande nr. 27 lahendasid õigesti Heino Mikiver, Lembit Lannes ja Lembit Neidre Tallinnast. Neist viimane saab ka raamatu "Muistsed laevad, iidsed paadid" omanikuks.
Ülesande nr. 28 lahenduste hulgas õigeid vastuseid ei olnud.
tagasi ...


 
Horisondi e-post - horisont@datanet.ee