h o r i s o n t  
   
 I N I M E N E  L O O D U S  U N I V E R S U M
  MART MIINUSE MATEMAATIKAÜLESANDED  
 

Mart Miinuse matemaatikaülesande nr.29 vastus

Ülesannet on mõistlik lahendada geomeetriliselt. Võtame lehe ruudulist paberit ja joonistame sinna ruudu, milles on 100 väikest ruutu. Tähistagu iga väike ruut üht piraati, keda oli ju samuti 100. Kuna kirjeldatud lahingus jäi 7 piraati täiesti vigastamata, siis eraldame 7 ruudukest teistest tugeva joonega. Neid ruutusid me edaspidi ei vaata, sest meid huvitab see, kuidas ülejäänud olid vigastada saanud. Vigastusi oli nelja liiki. Seega need 93 ruutu tuleks värvida nelja eri värvi, näiteks nii: ruudud, mis vastavad neile piraatidele, kes kaotasid silma, värvime helesiniseks; kõrva kaotanutele vastavad ruudud aga kollaseks; käe kaotanute ruudud värvime helepunaseks ja jalast ilmajäänute omad helepruuniks. Värvimist püüame teha nii, et neljakordselt värvitud ruutusid oleks nii vähe kui võimalik.

Niisiis, alustame. Kõigepealt värvime oma 93 ruudust 75 ruutu helesiniseks. Seejärel 80 ruutu kollaseks, aga nii et kõige enne värvime valged ruudud, muidugi need, mis kuulavad 93 hulka ja alles siis vajaliku arvu helesiniseid. Need ruudud, mis on nüüd rohelised, sest nad on värvitud nii helesinisteks kui ka kollasteks, märgivad piraate, kes kaotasid nii silma kui kõrva, neid on 62 ruutu. Ülejäänuid, s.o. ainult siniseid või kollaseid ruutusid on 93 - 62 = 31 tükki, need piraadid said haavata vaid ühest kohast. Oletame nüüd, et need 31 piraati kaotasid kõik käe, sest siis on neid, kes said kolmest kohast haavata kõige vähem. Seega värvime 31 kollast või helesinist ruutu punaseks, need ruudud muutusid nüüd oranzideks ja lilladeks. Aga punaseks värvime ka veel 70 - 31 = 39 rohelist ruutu, mis muutuvad nüüd pruuniks. Nüüd jääb kahevärvilisi (ehk rohelisi, oranze ja lillasid) ruutusid järele veel 93 - 39 = 54 tükki. Need on piraadid, kes said ainult kahest kohast haavata. Kui need 54 piraati kaotasid ka jala, siis värvime need kahevärvilised ruudud veel pruuniga üle. Nii jääb järele veel vähemalt 60 - 54 = 6 piraati, kes said haavata neljast kohast, vastavad ruudud värvime nüüd mustaks. Kokkuvõttes, on neid piraate, kes said neljast kohast haavata, vähemalt kuus. Kui aga juhtus, et mõni piraat sai vaid ühest kohast haavata, siis vastava arvu võrra peab neljast kohast haavatuid rohkem olema.tagasi ...


 
Horisondi e-post - horisont@datanet.ee