8 / 1 9 9 8   D E T S E M B E R  
 h o r i s o n t  
   
 I N I M E N E  L O O D U S  U N I V E R S U M
  Ühemehe monument Käsmule
Rein Veskimäe
 
 
Tallinnas mööda Pikka tänavat astub Raekoja platsi poole pikakasvuline saleda figuuriga habemik, peaaegu õlgadeni juuksed bareti all lehvimas. Vanalinnaga kokku passiva ilmega mehe õlal asuv kandam on ta spordimeheliku kuju veidi kokku muljunud, sest paari meetri pikkuse paksu plangu tassimine pole naljaasi. Ei, ärge arvake, et ta mõne prügikasti kõrvalt või õuenurgast endale kütust on hankimas käinud. Vastupidi, just ühepäeva soojajahtijate õnnetuseks on ta sealt nende eest priske suutäie ära napsanud. Sest tema terav uuriv-puuriv pilk on selles lauas ära tabanud mitte põletamisele kuuluva puutüki, vaid mõne vanalinna hoone remontimisel aknast väljavisatud iidse eseme saamisloo, millest edaspidi täpsemalt juttu tuleb. Lugu on aga teda alati huvitanud. Ja loo avastamiseks ning jäädvustamiseks teistele tasub vaeva näha.


Hobist amet ja elukutse
Kogumiskirg valdas Aarne Vaiku juba varases nooruses. Nagu paljudel teistel, olid noormehe esimesed kogutud eksponaadid vanad margid, tikutoosietiketid, piltpostkaardid ja fotod. Kuid enamasti niisugused, mis pajatasid merest ja meremeestest, purjekatest ja aurikutest, püünistest ja paadikuuridest, laevakaptenite ilusatest majadest ja nende naistest-lastest. Hiljem tõmbas ta ampluaa koomale, piirdudes peamiselt Käsmuga. Sealsetelt pööningutelt leidis ta hulga sõjapõgenike mahajäetud pildimälestusi. Ta korjas nad kokku, süstematiseeris ja säilitas, sest mine tea, missuguses ahjus oleks nad muidu tuleroaks saanud. Nüüd on nad talletatud tänastele ja tulevastele põlvedele. Kes pildilt vastu vaatavad, selle kohta sai Aarne Vaik teada paljutki viimati veel 1982. aastal oma rohkem kui 96aastaselt vanaemalt, kes põlise käsmulasena peaagu kõik inimesed nendelt fotodelt ära tundis.

Kaheksa aastat tagasi julges kogujamees oma pilte ja teisi merega seotud esemeid teistelegi tutvustada. Ülemaailmsetel Käsmu päevadel korraldas ta oma esimese näituse tuntud laevakapteni Oskar Tiedamanni ehitatud majas ja selle õuel. Kolme päeva jooksul oli uudistajaid üle 500, teisel suvel rohkemgi. Nende seas hulganisti ka põlisasukatest sõjapõgenikke, kel nüüd oli hea meel näha vanadelt fotodel ennast ja oma sugulasi-tuttavaid.
Et tolleks ajaks oli aga igipõline Käsmu kordonihoone vene piirivalvest

laokilolevana maha jäänud ja tühi, tiksus Aarne Vaigu peas mõte see alatiste näituste korraldamiskohana endale taotleda ning sinna koguni meremuuseum rajada. Juhtuski nii, et küsija suu peale ei löödud — tolleaegne Rakvere maavalitsuse vanem Ants Leemets ning Võsu vallavanemad Enno Armipaik ja Tõnu Valdmaa toetasid seda ideed igati, ja nende otsusega saigi asi käima lükatud. Hobist oli saanud üleöö elukutse ja isiklikust algatusest kujunes eraettevõtlus, kuid mitte päriselt ja igaveseks. Vahepeal hukkumisohus olnud muueumi päästis õnneks Eesti Piirivalveamet eesotsas peadirektor admiral Tarmo Kõutsiga ja tänu sellele on lagunemisele kippuv hoone nüüdseks väga korralikult remonditud. Seepärast on meremuuseumiga aastapäevad ühe katuse all elanud ka piirivalvemuuseum ja maja hea haldjas Aarne Vaik piirivalveameti leival. Nagu ta ise mainib, olid enne seda ajad, mil tuli mängida ka spekulanti. “Nüüd nimetatakse neid ärimeesteks,” on Vaik sarkastiline. Tema ei tõmmanud küll kellelgi nahka üle kõrvade, vaid parkis nahku ning tegi ja müüs ehtsaid eesti pastlaid, mille modelleerimiskunsti oli ta ise avastanud ja selgeks õppinud. Sellest rahast sai algkapital meremuuseumile.


Miks Vaik ja Käsmu?
Aarne Vaik on läbi ja lõhki oma juurtega kinni Käsmus. Sündis küll Tallinnas, oma lapsepõlve veetis Käsmu kivisel ja tuulisel rannal, siis viis elutee pikaks ajaks kaugemale — õppima, tööd rügama ja muid maailma asju ajama.

Tema esimene teadaolev eelkäija esines kohtus tunnistajana 1702. aastal, seda juba 70aastase mehena. Järelikult elasid Aarne Vaigu esivanemad Käsmus vähemalt 17. sajandil, aga mine tea, võib-olla veelgi varem.

Merendusega tegeldi siinkandis ammu. Ajalooallikates on Käsmu nime mainitud 1453. aastal, seda küll Kesemo nime all. Kui kirjade järgi oli siin näiteks 1726. aastal 9 talu, siis 1885. aastal elas Käsmus juba 320 inimest.

Pärisorjuse ajal tehti merel mõisatööd. Eestlastest enestest said ettevõtjad pärast pärisorjuse lõppu. Ehkki esimene laev ehitati Käsmu lahe ääres Võsul 202 aastat tagasi, hoogustus see tegevus 19. sajandi teisel poolel, mil hakati juba oma laevadega sõitma. Töö ei olnud ses mõttes tundmatu, sest mõisalaevadel sõidu kogemused olid pärandatud isalt pojale. Kaubavahetus käis rohkem ülelahe naabri Soomega. Välja veeti vilja ja telliseid, Tallinna vahet kurseerisid halulaevad. Soome rannikuvetes käidi ka kalastamas, sest omakandis olid kalavarud kasinad ja sealsete saarte vahel oli kergem püüda. Mis aga kõige olulisem — sool oli Soomes odav, meil kallis. Seepärast lokkas salakaubandus, salakaubaks sool. Soola toodi siia tünnide põhjas, kalade all. Salakaubaga saadi niipalju rikkamaks, et hakati laevu ostma. Perekonna sissetulekust poleks selleks piisanud. “Üleminekuaegadel peab kusagil mingi asi ikka viltu olema, et haljale oksale saada,” teab Aarne Vaik rääkida. “Kihnu Jõnngi olevat metsa varastanud. Nüüd läheb vist narkootikumidelt teenitav tulu rohkem mersude peale, vaevalt et keegi saadud miljonite eest laevu ostab,“ muheleb Vaik.


Merekool — Käsmu süda
Oluliselt hakkas elu kalurikülas muutuma 1884. aastal seoses Käsmu Merekooli asutamisega. Mõtte algatajaiks olid kohalikud, peamiselt Käsmu, Võsu ja Palmse mehed, kes palusid kirja teel Venemaa Laevasõidu Edendamise Seltsilt merekooli asutamise luba. Suuresti tänu 1858. aastal Tartu ülikooli lõpetanud, ja selle seltsi tolleaegse sekretäri ning Läti rahvusliku liikumise tegelase Kriðjanis Valdemarsi toetusele see ka saadi. Kool oli kaheaastase õppeajaga. Esimese klassi lõpetajaile anti ligisõidutüürimehe paberid, ning teisel aastal, kui oli juba 48 kuud merd sõidetud, ka kaugsõidutüürimehe õigused. Kooli pääsesid kihelkonnakooli lõpetajad olenemata vanusest.

1887. aastal ehitas kohalik laevakapten Joosep Kristenbrun merekooli jaoks maja, kus 1895. aastast hakati koolitama ka kaugsõidukapteneid. Aegade hämaruses olid olnud lihtsalt metskaptenid, kes tegid vajalikud eksamid praktika põhjal, ilma et oleks koolis käinudki. Merekoolis tuli aga õppida kõiki meremehele väga vajalikke aineid: eesti ja inglise keelt, astronoomiat, füüsikat, algebrat, geomeetriat ja trigonomeetriat, navigatsiooni, meteoroloogiat, merekaubandust, tervishoidu ja palju muud. 1926. aastal loodi merekooli juurde veel kaheaastane kalanduskool. Need on vaid mõned väljavõtted merekooli ajaloost, mis ülestähendatud meremuuseumi kirjavaras ja mitmesugustes trükistes. Oli ka aeg, mil õpiti ainult vene keeles ja Käsmu merekoolis tuli käia koguni kolm aastat või piirduti siis ainult ühe sügis-talvega.

Merekool, mis Eesti Vabariigi algpäevil kolis üle tsaariaegsesse piirivalvekordonisse, ja kus siis praegu asub piirivalvemuuseum ja meremuuseum, tõstis kõvasti Käsmu haaret. Purjelaevade aja lõppedes mindi tööle juba aurulaevadele. Tõsi, algul tuli teha eksameid Liibavis, Riias ja Pereburis, hiljem avanes selleks võimalus veel Tallinnas ja kohapeal — Käsmus. Kaugsõitudes olevatel Käsmu meestel oli kaptenipaberite omandamiseks mugavam näidata oma teadmisi veel Odessas, Vladivostokis ja mujalgi. Siinse merekooli olemasolu 48 aasta jooksul oli lõpetajaid üle 1600. Üks kuulsamaid õppureid, hilisem kontradmiral Johan Pitka tegi näiteks oma kaptenieksamid 1895. aastal Paldiskis.

Pikemalt loe ajakirja “Horisont” trükinumbrist.


tagasi esilehele ...


 
Horisondi e-post - horisont@datanet.ee