8 / 1 9 9 8   D E T S E M B E R  
 h o r i s o n t  
   
 I N I M E N E  L O O D U S  U N I V E R S U M

horisondi esikaas

TRÜKINUMBRI SISUKORD

Rein Veskimäe
ÜHEMEHE MONUMENT KÄSMULE
Paigast, kus omal ajal võrsunud 62 laevakaptenit, ja mille mälestuse jäädvustamiseks on Aarne Vaik rajanud meremuuseumi.

Jüri Krustok
ELEMENTAARNE KUI MITTEELEMENTAARNE

Meestest, kes said, ja töödest, millele anti Nobeli füüsikapreemia aastal 1998.

ANDMEID KOGUS VANNUTATUD MEES...
1686. aastal andis tollane Eesti valitseja, Rootsi kuningas Karl XI käsu registreerida n.-ö. riiklikult kõik sünnid, laulatused ja surmad. 1998. aastal peab Eesti riik arvet vaid oma kodanike sündide ja surmade üle.

Mart Kuurme
MÄÄRAME PÄIKESE LÄBIMÕÕDU

Näpunäiteid Päikese mõõtmete kindlakstegemisel koduste vahenditega.

Meile vastab
geograaf Ülo Suursaar


SOUP, SOAP, SALVATION -SUPP, SEEP, SÕNA!
Päästearmee on vaeseid aidanud juba üle 120 aasta.

HORISONT 1998 (sisukord)

MART MIINUSE
MATEMAATIKAÜLESANNE


IMPRESSUM

TELLIMINE

1996. AASTA LOOD
1997. AASTA LOOD
1998. AASTA LOOD


 
Mart Miinuse matemaatikaülesanded

Soomeugrilaste lipud

Horisondi e-post - horisont@datanet.ee