Kutsutakse appi äikest vaatlema!

Kümnendat vaatlushooaega alustav Eesti Äikesevaatlejate Võrk otsib uusi vaatlejaid, kes aitaksid koguda andmeid äikese ja ohtlike äikesenähtuste esinemise kohta Eestis. 2015. aastast on vaatlusmetoodikat uuendatud ja lihtsustatud. Äikesevaatlus hõlmab nüüdsest üksnes äikese algus- ja lõpuaja ning intensiivsuse registreerimist.

Ohtlike ilmastikunähtuste vaatlustele pööratakse viimasel ajal suuremat rõhku, sest ülevaate saamine nende levikust on aktuaalne kogu Euroopas. Neil, kellel ei ole aega vaadelda äikest, on nüüdsest võimalik panustada ainult ohtlike nähtuste vaatlemisse. Keskmine vaatleja kohtab niisuguseid nähtusi vaid mõnel korral aastas, seega on andmete kogumisse võimalik panustada ka vähese ajakuluga.

Äikesevaatlustega on oodatud liituma kõik huvilised sõltumata vaatluskogemusest, vanusest ja tegevusalast. Kõigile registreerunuile saadetakse tasuta vaatlusjuhend ja vaatluslehed, mida arvutikasutajatel on võimalik saada ka elektroonilisel kujul.

Huvilistel palutakse registreeruda hiljemalt 30. aprilliks 2015.

 

Uudiste märksõnad: 

Märtsi-aprilli Horisondis: vangerdused vana ja uue DNA-ga, sekka ESTCube’ist ja kukuruusikasvatajaist

Märtsi–aprilli Horisondi kaanelt vaatab vastu mammutivõhk, mis leitud juba 1920. aastate lõpus Siberist ja mida seostatakse meie jaoks ilmselt suhteliselt tundmatu Mal’ta kultuuriga. Ajalooteadus tunneb mitmeid kuulsaid inimfossiile, mis on vorminud meie arusaamu maailma asjadest. Nagu näiteks Taungi laps, kelle järgi eristati Australopithecus afarensis, või Turkana ehk Nariokotome poiss, mis sai teaduslikuks nimeks Homo ergaster. Värskes Horisondis kirjutab molekulaarbioloog ja populatsioonigeneetik Mari Järve veel ühest arusaamu muutnud fossiilsest lapsest, kelle jäänused leiti Siberist Baikali lähistelt ja kes leiupaiga järgi on saanud nimeks Mal’ta poiss. Mal’ta poiss elas 24 000 aasta eest ning oli surres 3–4-aastane, aga olulisim on asjaolu, et on õnnestunud kindlaks teha tema genoomi järjestus. See on pakkunud tõelisi ootamatusi ja pööranud teistsuguseks ettekujutuse sellest, kuidas on kujunenud maakera asustus. Eriti oluline Mal’ta poisi uurimisloo juures aga on tõsiasi, et see kulges rahvusvahelises koostöös, milles Eesti teadlastel oli oluline roll. Praegu võib öelda, et Siberist leitud lapseluude geeniuuringud on innustanud teadlasi teisigi vanemaid arheoloogilisi leide uute vahenditega uurima. Põnevad avastused on horisondil!

Uudiste märksõnad: 

Auhinna sai kätte Enigma-ülesannete 2014. aasta parim lahendaja

12. veebruaril andis toimetus tavalisest pidulikumates oludes - Teaduste Akadeemia saalis Toompeal - auhinna üle ka ENIGMA-ülesannete parimale lahendajale Meelis Reimetsale.

Uudiste märksõnad: 

Horisont tunnustas sõbrapäeva eel oma autoreid

Aastaraamatu "Lehed ja tähed 7" esitlusse 12. veebruaril mahtus veel ka Horisondi 2014. aasta parimate lugude autorite tunnustamine. Vastava otsuse langetamise juures tugineb toimetus juba aastaid ristsõna ja mälusäru lahendajate häältele! Tänu kõigile, kes oma eelistustest aastate jooksul on teada andnud!

Siin kokkuvõtlikult veel kord ka 2014. aasta tunnustatuimad, kelle nimed on huviline leidnud aasta jooksul ka trükinumbritest:

Uudiste märksõnad: 

Pages

Subscribe to Horisont RSS

Horisont 4/2015

Ilmume ka e-ajakirjana: