You are here

Ainevõistluste pere on laienenud

Informaatikaviktoriin Kobras


Viimasel viiel aastal on ainevõistluste ridadesse asunud uus liige - informaatikaviktoriin Kobras. Viktoriin kasvas välja vajadusest pakkuda võistlusvõimalust arvutiasjanduses ka neile õpilastele, kes ei osale klassikalisel programmeerimisolümpiaadil. Kobrase teemaderingi mahuvad küsimused arvutite riist- ja tarkvarast, turvalisusest, arvutieetikast, arvutus- ja sidetehnika ajaloost, arvutitega seotud matemaatikast, loogikast ning informatsiooni mõistmisest ja tõlgendamisest üldisemalt.

Esimest korda peeti Kobrase-viktoriini Eestis täies mahus 2006. aastal. Võistlejaskond on aastatega kasvanud, ulatudes paaril viimasel korral 4000 õpilaseni. Esimest vooru on kõigil aastatel aidanud korraldada meie hea partner OÜ Miksike, tagades laitmatu serveri- ja kasutajatoe võistluse ajal.

Kust saadakse ülesanded?

Viimasel kahel aastal on peetud ka ligikaudu poolesaja osavõtjaga teine voor. See on toimunud Tartus, samal ajal Eesti informaatikaolümpiaadi lõppvooruga. Kummaski voorus on igal vanuserühmal 15 ülesannet, seega läheb võistluse kordaminekuks igal aastal tarvis 90 enam või vähem uut ülesannet. Kuna need on reeglina valikvastustega (raadionupud, märkeruudud), mõnikord ka tekstikastis vastustega, et oleks võimalik vastuste poolautomaatne kontroll, tuleb korraldajatel lisaks küsimustele hoolikalt läbi mõelda ka vastusevariandid. Kogu viktoriini eluea vältel on ülesannete „nälja" suures osas kustutanud igakevadine rahvusvaheline Kobrase tööseminar. Leedulaste algatusena on see seminar korduvalt toimunud looduskaunis Balsiai vesiveskis Pasvalyse lähedal Põhja-Leedus, ent üks kord ka Poolas ja Saksamaal.

Seminarile võtavad iga maa esindajad kaasa kodus valmis mõeldud ülesannete mustandid, mis viimistletakse ning aasta ülesannete soovitusnimestikku paigutatakse. Viktoriini korraldamisel tuleb muidugi igas riigis tekste veel siluda ning võib-olla lisada täiendavaid ülesandeid, kui seminar pole näiteks mingi valdkonna ülesandeid andnud piisavalt.

Aktiivselt on Kobrase ja seminari korraldamisesse panustanud Leedu, Soome, Saksamaa, Holland, Slovakkia, Austria, Tšehhi, Itaalia, Läti, Eesti, Ukraina, Iisrael ja Egiptus; mitmed uued riigid on liitumas lähematel aastatel.

Lisaks üldisele soovitusnimestikule valitakse igal aastal ka kohustuslikud ülesanded: üks ülesanne, mille peaksid oma ülesannetekomplekti arvama kõik riigid igas vanuserühmas, ning lisaks veel üks ülesanne iga vanuserühma kohta; kokku viis kohustuslikku ülesannet (mitmes riigis on neli vanuserühma). Möödunud aastal olid Eesti ülesandemeistrid võrdlemisi edukad: viiest kohustuslikust ülesandest kaks olid eestlaste pakutud.

Auhinnaks reis teaduslaagrisse

Kõik teises voorus osalejad saavad tunnistuse ning mõne väikese meene. Parimatele antakse auhinnad Eesti informaatikaolümpiaadi lõputseremoonial. Lõppeval õppeaastal oli esikoha auhinnaks reis noorte teaduslaagrisse SciFest Soomes Joensuus 14.-17. aprillini. Selle pälvisid benjaminidest Timothy Tamm (Gustav Adolfi Gümnaasium, 8. klass) ja Heivo Reinek (Kadrina Keskkool, 8. klass), juunioridest Sergei Jakovlev (Tartu Vene Lütseum, 10. klass) ning seenioridest Ago Allikmaa (Saku Gümnaasium, 11. klass), Matis Altermann ja Anti Meos (mõlemad Gustav Adolfi Gümnaasium, 12. klass).

SciFest toimus sel aastal neljandat korda, hõlmates nii täppis- kui loodusteaduste töötubasid. Matemaatikast saime tundma õppida koonuselõikeid (ellips, hüperbool, parabool jt), hulktahukaid ning graafe, füüsika valda kuulus 3D-piltide vaatamine, soojuskaamera ning ise magneti tegemine. Bioloogiast pakkusid meie õpilastele huvi biorafineerimise ja „ajupesu" (aju-uuringute) töötoad. Esindatud oli firma Fortum töötoaga „Energiakompass" ning kohalik raadioamatööride klubi, mille juures käis pidev kontaktivõtt raadioamatööridega kogu maailmast.

Viktoriini ainelise poole ning auhindade eest täname meie häid toetajaid: ITL, Skype, Logica ning Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskond; esimese vooru tehnilise korraldamise eest aga head partnerit OÜ Miksike.

 

LOE VEEL

  • Kobrase-võistluse ülesanded ja tulemused on kättesaadavad Kobrase veebilehel

 

 

INDREK ZOLK (1982) on lõpetanud Tallinna Inglise Kolledži 2000 ja Tartu Ülikooli magistrikraadiga matemaatika erialal 2005. Juunis 2010 kaitses matemaatika erialal doktoriväitekirja (PhD). Praegu Tartu Ülikooli matemaatilise analüüsi assistent, informaatikaviktoriini Kobras aktivist.
Ilmume ka e-ajakirjana: