Horisont on riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija

19. novembril Tallinnas laululava klaassaalis toimunud teaduskommunikatsiooni konverentsil „Mida üks ei jõua, seda üheksa jõuavad“ andsid haridus-ja teaduministeeriumi kantsler Janar Holm ning konkursi hindamiskomisjoni esimees, akadeemik Enn Tõugu üle tänavused Eesti teaduse populariseerimise auhinnad ja riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija märgid.

Kategoorias „Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil” pälvis peapreemia (2200 eur) Horisont meie peatoimetaja Indrek Rohtmetsa ja meie kauaaegse toimetaja ning pea- ja tegevtoimetaja Kärt Jänes-Kappi isikus. Seda juba pea 50 aastat kestnud Eesti teaduse populariseerimise – teadlaste tutvustamise ning humanitaar- ja reaalteadusi ühendava populariseeriva tegevuse eest. Suur aitäh meie toetajatele, autoritele ja lugejatele!

Loe veel: Teaduse populariseerimise riiklike auhindade võitjad on selgunud (etag.ee)

Uudiste märksõnad: 

Novembri Horisont liugleb aju, mereprügi ja tuumaenergia laineil

Rubriik : 

Horisondi novembri-detsembrinumbri kaaneloos „Mõtlemise retsept ajule ja arvutile“ uurivad Andres Laan ja Jaan Aru, kas meid üha enam ümbritsevatel tarkadel masinatel on mingisugune seos inimliku mõtlemisega või on need hoopis muud moodi elukad.

Käsitledes teemat „Mikroprügi ja prügisaared meres“, tõdeb Kati Lind, et Vaikse, Atlandi ja India ookeani hoovuste keeristes triivivad hiiglaslikud prügisaared. Ekslikult arvatakse, et tegu on saartega, millel on võimalik kõndida. Tegelikult on need enamjaolt moodustunud silmaga peaaegu nähtamatutest osakestest – mikroprügist. Valdavalt plastist koosnev prügisupp ohustab merekeskkonda.

Kohanimi Tõravere on Eestimaal juba aastakümneid seostunud täheteadlaste ja astronoomidega, kes on rahvale teadmisi jaganud juba 50 aastat. Üht neist, astronoom Tõnu Viiki on usutlenud meie toimetaja Toomas Tiivel.

Henri Ormus leiab oma kirjutises „Tuumajaam – müüdid ja tegelikkus kaalukausil“, et tulevikku vaadates tuleks Eesti energiasektor kahtlemata täielikult ümber korraldada. Energiatootmises peab vähendama fossiilsete kütuste tarvitust ja paiskama keskkonda vähem süsinikurikkaid heitmeid ning ühtaegu järsult suurendama tuuma- ja taastuvenergia osakaalu. Kui on isu täpsemalt teada saada, kuidas Friedrich Georg Wilhelm Struve omal ajal maakera kuju ja suurust mõõtis, siis tuleb kindlasti lugeda Janet Laidla artiklit „Struve kaar kümme aastat UNESCO maailmapärandi nimekirjas“. Struve geodeetiline kaar ulatub Põhja-Jäämere äärest Musta mereni; 2820 km pikkuse kaare Eesti piiridesse jäävatest punktidest on UNESCO kaitse alla võetud Simuna–Võivere baasjoone otspunktid ja Tartu tähetorn.

Uurime, miks on see nii, et kui keegi matemaatikuist lahendab mõne matemaatilise suurprobleemi, siis teised ei saa sellest kuidagi aru. Rubriik „Üksainus küsimus“ uurib omakorda, kuidas mõjutab viimasel ajal palju kära tekitanud pagulasränne Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide rahvastikku. Jätkub „Kosmosekroonika“, „Sõnaloos“ otsib Udo Uibo sõnade „pärl“ ja „pärlmutter“ päritolu, rubriigis „Eesti asi“ kirjeldab Karoliine Korol laialdaselt kasutusel olevat materjali porolooni, millest on saanud konservaatorite proovikivi. „Arhiivi aare“ piilub Tallinna linnaarhiivis talletatava üliharuldase paunköites linnakoodeksi kaante vahele, Tavo Romann näitab lähivaates veetilka räni pinnal ja „Igameheteadus“ kutsub mööda kromosoome liuglema.

Nuputamiseks on „Sarnasteks kujunditeks jagamisi“ ja „Arva ära! Leiutajate eri“.

Kärt Jänes-Kapp 09.01.1960 – 10.09.2015

10. septembril lahkus meie seast toimetaja ja teadusajakirjanik Kärt Jänes-Kapp. Ta töötas pikki aastaid ajakirja Horisont humanitaariatoimetaja, peatoimetaja ja tegevtoimetajana ning oli raamatu- ja õpikutoimetaja kirjastuses Koolibri. Kärt oli ka Eesti Teadusajakirjanike Seltsi juhatuse liige.

Kärt Jänes-Kapp lõpetas Tartu ülikooli ajaloo teaduskonna 1983. aastal. Studeerimise ajal oli ta oma kursuse vanem. Sellele kursusele olid sattunud mitmed inimesed, kes hiljem oluliselt Eesti elu mõjutasid ja siiani mõjutavad, teiste hulgas Mart Laar, Mart Kalm, Lauri Vahtre, Küllo Arjakas ja Eero Medijainen. Kui Kärt oma punaste kaantega cum laude diplomiga ülikooli peaukse sammaste vahelt välja astus, oli ta oma sõnade kohaselt valinud akadeemilise ajaloolase karjääri. Kui Horisondi toimetuses tekkis vajadus leida uus humanitaariatoimetaja, ei suutnud ta pakkumisele vastu panna ja valis teaduse tegemise asemel teaduse populariseerimise. Ehk oli põhjus geenides või siis koduses kasvatuses. Kärdi isa Harri Jänes oli aastakümneid üks tuntumaid arstiteaduse populariseerijaid Eestis, ka oli ta ajakirja Horisont omaaegse kolleegiumi liige. Seega oli Kärt Jänes-Kapp sisuliselt teise põlve horisontlane.

Ajakirja Horisont toimetusse asus Kärt Jänes-Kapp humanitaariatoimetajana tööle 1989. aastal, aastast 2002 oli ta Horisondi peatoimetaja ning viimastel aastatel tegevtoimetaja. Seega oli tema elu ümmarguselt veerand sajandit väga tihedalt seotud ajakirjaga Horisont. Kui arvestada tõsiasja, et tuleval aastal tähistab Horisont oma 50. ilmumisaastat, siis poole sellest ajast oli toimetuses olulisel kohal Kärt Jänes-Kapp.

Uudiste märksõnad: 

Horisont tervitab sügist keskkonnaajalooga

Rubriik : 

Koostöös Keskkonnaajaloo Keskusega (KAJAK) valminud septembrikuu Horisondi erinumber keskendub keskkonnaajaloo teemadele. Tavapärasest kolmandiku võrra paksema ajakirja kaaneloos „Antropotseen- inimeste ajastu“ kirjeldab TÜ semiootik Kati Lindström koos TLÜ professori Tiiu Koffiga, kuidas inimene on kas tahtlikult või eneselegi teadmata muutunud meie koduplaneedi biokeemiliste ja ökoloogiliste protsesside põhiliseks mõjutajaks. Küttesüsteemid, tuumaenergia, näiliselt piiritu tehnika areng ja tööstuslik suurpõllumajandus märgivad inimkonna ajaloos ajastut, kus inimene ei pea enam kohanema Maa keskkonnaga, vaid vastupidi – keskkond peab kohanema inimesega ning kohanemiseks vajalik kiirus on järjest peadpööritavam.

TLÜ ajaloolane Priit Raudkivi võtab aga fookusesse „Kliima ajaloo kujundajana“. Nimelt on kliima kui faktor ajaloos alati kohal. Iseasi on see, millised on meie võimalused ja ka soov sellega minevikku lahti mõtestades arvestada. Kui aastakümneid tagasi põhjendati Minose kultuuri, Vana-Egiptuse riigi või maiade tsivilisatsiooni kadumist eeskätt inimfaktoriga, siis tänapäevased uurimistööd seostavad nende iidsete kõrgkultuuride kadumist hoopis kliimamuutustega.

„Ajaloolasele keskkonnamätta otsas“, professor Ulrike Plathile on „Õunad kui ajaloo peegel“. Tuleb välja, et õunad pole mitte osa Eesti veripunasest ajaloost, vaid nad on ka selle roheline peegel, milles näeme muutuvaid arusaamisi kolonialismist, tervisest, kultuuriülekandest, biokultuurilisest mitmekülgsusest ning inimeste ja taimede vahelistest suhetest.

Teema „Kõhuussid, katk ja kasvajad. Tervis keskkonnaajaloos“ käsitlemisel tõdevad Kati Lindström ja Stockholmi Karolinska ülikooli haigla kopsupatoloog Cristian Ortiz Villalón, et inimesed sõltuvad keskkonnast nii haiguste saamisel kui ravil. KAJAK-i koordinaator Kadri Tüür ja Evelyn Fridolin uurivad loos „Vetevõrk liikumisteena“ lähemalt, kuidas on meie veeteid, kes seda on teinud, mis eesmärkidel seda on tehtud ja missugused huvid on selle käigus põrkunud.

Nii mõndagi üllatab TÜ ajaloomuseumi teadusdirektori Lea Leppiku kirjutisest „Fekaalid rahaks Tartu näitel“ välja kooruv tõdemus, et 20. sajandi alguse Tartu fekaalimajanduse liikumapanevaks jõuks polnud mitte niivõrd sanitaarsed kaalutlused, kuivõrd majanduslik kasu.

Ulvar Käärt külastas kliimauurija Andres Tarandi kodukabinetti, kus too on vaikselt töötamas uue trombidest pajatava raamatu kallal. Andres Laani ja Jaan Aru teemaks on seegi kord “Mõtlemise masinavärk”, täpsemalt  “Tõlketöö aju ja maailma vahel”. Selgub, et kui kurti on võimalik tehiskõrva tööd ajuga ühitades kuuljaks muuta ning sarnaselt ka tehiskätt liikuma panna, siis aju ennast tunneme veel liiga vähe, et selle haiguste vastu midagi ette võtta. Tunneme küll mingil määral tõlkeprotsesse aju ja välismaailma vahel, ent oleme kaugel sellest, et mõista aju sees toimuvat tõlketööd.

Uurime, milliseid esmaseid muutusi on tekitanud mullu detsembris Taani väinade kaudu Läänemerre voolanud ajaloo üks suuremaid soolase ja elustavalt hapnikurikka vee koguseid, ja kuidas hea uni võib olla võluvitsaks nohu vastu, mis meid just praegusel ajal kummitab. “Üksainus küsimus” vaatleb maailma eri nurkade keskkonnaajaloolastelt, milliseid keskkonnajaloo teemad on nende kodupiirkonnas kõige aktuaalsemad. Jätkub “Kosmoseroonika”, “Sõna loos” otsib Peeter Päll sõna “keskkond” päritolu, “Eesti asjas” kirjeldab Kaarel Tarand ühe 19. sajandist pärit Emma tugitooli tervisvetele saatmise lugu. “Arhiivi aare” käib meetrikaraamatu abil Lääne-Nigulas katku jälgedeil, Cristian Ortiz Villalón, Kati Lindström näitavad lugejale ohtlikku asbestikiudu kopsus ja “Igameheteadus” kutsub kuulama nahakhiiri.

Nuputamiseks “Auklik aritmeetika” ja “Arva ära! Maadeuurijate eri”.

Horisont

Pages

Subscribe to Horisont RSS
Ilmume ka e-ajakirjana: