Ilus lõppakord intervjuule Andres Õpikuga

8. juunil andis diplomaat Oskar Öpiku tütretütar Christa Kõressaar välisministeeriumi muuseumile üle oma vanaisa teenetemärgid ning mõned haruldased dokumendid. Ühtlasi märgiti nimetatud sündmusega ära ka Oskar Öpiku 120. sünniaastapäev. Horisondi toimetusel on hea meel tõdeda, et vastavat infot vahendas endine diplomaat ja suursaadik, aga ühtlasi ka Horisondi toimetaja Toomas Tiivel, kes ajakirja märtsi-aprilli numbri jaoks intervjueeris professor Andres Öpikut – kuulsa Öpikute suguvõsa teadlaste liini esindajat.

Kuidas siis ikkagi Horisondi intervjuu professor Andres Öpikuga aitas kaasa sellele, et diplomaat Oskar Öpiku teenetemärgid Eestisse jõudsid?

Uudiste märksõnad: 

Horisondi pilveaabits ootab kasutajaid

Horisondil valmis hiljuti mobiilirakendus, millega on võimalik lihtsalt ja kiirelt tundma õppida pilvi ning nende tähendust ilma ennustamisel.

11 pilveliigi ja 34 alamliigi kõrval aitab „Horisondi pilveaabits” lähemalt tuttavaks saada ka teiste atmosfäärinähtustega, näiteks sademete, vikerkaare ja halo vormidega. Lisaks enam kui 150 fotole ja lühikirjeldustele sisaldab uus pilve-äpp ka sõnastikku.

Uudiste märksõnad: 

Kutsutakse appi äikest vaatlema!

Kümnendat vaatlushooaega alustav Eesti Äikesevaatlejate Võrk otsib uusi vaatlejaid, kes aitaksid koguda andmeid äikese ja ohtlike äikesenähtuste esinemise kohta Eestis. 2015. aastast on vaatlusmetoodikat uuendatud ja lihtsustatud. Äikesevaatlus hõlmab nüüdsest üksnes äikese algus- ja lõpuaja ning intensiivsuse registreerimist.

Ohtlike ilmastikunähtuste vaatlustele pööratakse viimasel ajal suuremat rõhku, sest ülevaate saamine nende levikust on aktuaalne kogu Euroopas. Neil, kellel ei ole aega vaadelda äikest, on nüüdsest võimalik panustada ainult ohtlike nähtuste vaatlemisse. Keskmine vaatleja kohtab niisuguseid nähtusi vaid mõnel korral aastas, seega on andmete kogumisse võimalik panustada ka vähese ajakuluga.

Äikesevaatlustega on oodatud liituma kõik huvilised sõltumata vaatluskogemusest, vanusest ja tegevusalast. Kõigile registreerunuile saadetakse tasuta vaatlusjuhend ja vaatluslehed, mida arvutikasutajatel on võimalik saada ka elektroonilisel kujul.

Huvilistel palutakse registreeruda hiljemalt 30. aprilliks 2015.

 

Uudiste märksõnad: 

Märtsi-aprilli Horisondis: vangerdused vana ja uue DNA-ga, sekka ESTCube’ist ja kukuruusikasvatajaist

Märtsi–aprilli Horisondi kaanelt vaatab vastu mammutivõhk, mis leitud juba 1920. aastate lõpus Siberist ja mida seostatakse meie jaoks ilmselt suhteliselt tundmatu Mal’ta kultuuriga. Ajalooteadus tunneb mitmeid kuulsaid inimfossiile, mis on vorminud meie arusaamu maailma asjadest. Nagu näiteks Taungi laps, kelle järgi eristati Australopithecus afarensis, või Turkana ehk Nariokotome poiss, mis sai teaduslikuks nimeks Homo ergaster. Värskes Horisondis kirjutab molekulaarbioloog ja populatsioonigeneetik Mari Järve veel ühest arusaamu muutnud fossiilsest lapsest, kelle jäänused leiti Siberist Baikali lähistelt ja kes leiupaiga järgi on saanud nimeks Mal’ta poiss. Mal’ta poiss elas 24 000 aasta eest ning oli surres 3–4-aastane, aga olulisim on asjaolu, et on õnnestunud kindlaks teha tema genoomi järjestus. See on pakkunud tõelisi ootamatusi ja pööranud teistsuguseks ettekujutuse sellest, kuidas on kujunenud maakera asustus. Eriti oluline Mal’ta poisi uurimisloo juures aga on tõsiasi, et see kulges rahvusvahelises koostöös, milles Eesti teadlastel oli oluline roll. Praegu võib öelda, et Siberist leitud lapseluude geeniuuringud on innustanud teadlasi teisigi vanemaid arheoloogilisi leide uute vahenditega uurima. Põnevad avastused on horisondil!

Uudiste märksõnad: 

Pages

Subscribe to Horisont RSS

Horisont 3/2015

Ilmume ka e-ajakirjana: