Nr. 6/2006


  UUDISED
2005.10.11 - Bioloogilisest ohust

Hoiatus bioloogilisest ohust maailmale

Eesti Teaduste Akadeemia juhatus arutas rahvusvahelisi probleeme käsitleva Akadeemiatevahelise Arutluskogu (InterAcademy Panel on International Issues – IAP) pöördumist liikmesorganisatsioonide poole ning avaldust, mis käsitleb bioohutust.

Avalduses märgitakse, et viimastel aastakümnenditel on teadusuuringud andnud uusi teadmisi ja tehnoloogilisi lahendusi, mis avavad enneolematuid võimalusi keskkonnatingimuste parandamiseks ning inimkonna ja loomariigi heaolu tõstmiseks. Samal ajal aga annavad need avastused võimalusi ka teadussaavutuste ohtlikuks väärkasutuseks.

Kuigi 1972. aastast kehtib ÜRO poolt vastuvõetud konventsioon, mis keelustab bioloogilised relvad, on viimastel aastatel bioloogiliste ja toksiinrelvade oht jälle muutunud aktuaalsemaks. IAP rõhutab teaduste akadeemiate ja kõigi teadlaste erilist osa sellest ohust jagusaamiseks. Avalduses märgitakse, et teadlastel lasub kohustus mitte tekitada kahju ning loobuda tuleb uuringutest, millel võivad olla inimkonnale kahjulikud tagajärjed, teadusuuringutel tuleb tagada ohutus ja inimeste julgeolek. Rõhutatakse ühtlasi vajadust levitada teavet, mis on suunatud bioloogiliste uuringute väärkasutuste ärahoidmiseks.

IAP on rahvusvaheline organisatsioon keskusega Itaalias Triestes, mis ühendab 92 liikmesakadeemiat üle maailma. Ta tegeleb üleilmsete probleemidega teaduses, korraldab töökoosolekuid ja konverentse kogemuste vahetamiseks ning töötab välja ettepanekuid ja soovitusi teadlastele ja teadusorganisatsioonidele. Eesti Teaduste Akadeemia on selle kogu liige.

Eesti Teaduste Akadeemia, ühinedes selle avaldusega, soovitab kõigil Eesti teadlastel ja teadlasasutustel lähtuda esitatud seisukohtadest ning ühendada oma jõud bioloogilise ohu vähendamiseks maailmas.

Villi Ehatamm, Eesti Teaduste Akadeemia

Tagasi


Ajakiri Horisont läbi aegade. PDF formaadis fail ~4 MB