Nr. 6/2006


  UUDISED
2005.05.21 - Eesti ajalookirjanduse aastapreemia 2004
Parimaks 2004. aastal ilmunud eestikeelseks ajalooraamatuks on tunnistatud pärast põhjalikku kaalumist Indrek Jürjo monograafia Hupelist. Järjekorras kümnes ajalookirjanduse aastapreemia kuulutati välja 19. mail 2005 Tallinna Linnaarhiivis.

Preemia eesmärk on edendada eestikeelse ajalooalase kirjanduse väljaandmist ning teha kokkuvõtteid möödunud kalendriaasta ajalookirjanduse seisust.

Ajalookirjanduse aastapreemia väljaandmise algatajad 1995. aastal olid Ajalooarhiiv ja Ajaloo Instituut, nendega on liitunud Tartu Ülikooli ajaloo osakond, Riigiarhiiv, Tallinna Linnaarhiiv, Eesti Ajaloomuuseum, Tallinna Pedagoogikaülikool ja Pärnu Muuseum.

Raamatute hindamisel on kriteeriumiks käsitluse terviklikkus, teaduslik tase ning uudsus. Lisaks arvestatakse raamatu tehnilist teostust kujunduse, trükkimise ja köitmise osas. Aastapreemia kandidaadiks võib esitada kõiki kalendriaasta jooksul ilmunud eestikeelseid ajalooraamatuid. Aastapreemia määratakse ühele kandideerinud teosele.

2004. aasta ekspertkomisjoni kuulusid ajaloodoktorid Jaak Valge, Toomas Karjahärm, Juhan Kreem, Tiit Rosenberg, Kalervo Hovi.

2004. aasta ajalookirjanduse aastapreemia kandidaadid:

1. Indrek Jürjo. Liivimaa valgustaja August Hupel 1737-1819. Tallinn: Riigiarhiiv, 2004.
2. Sõja ja rahu vahel, I. Eesti julgeolekupoliitika 1940. aastani. [Peatoimetaja Enn Tarvel; I köite toimetaja Tõnu Tannberg]. [Tallinn]: S-Keskus, 2004.
3. Magnus Ilmjärv. Hääletu alistumine. Eesti, Läti ja Leedu välispoliitilise orientatsiooni kujunemine ja iseseisvuse kaotus. 1920. aastate keskpaigast anneksioonini. Tallinn: Argo, 2004.
4. Raimo Pullat. Lootuste linn Peterburi ja eesti haritlaskonna kujunemine kuni 1917. Tallinn: Estopol, 2004.
5. Anu Mänd. Pidustused keskaegsetes Liivimaa linnades. Tallinn: Tallinna Linnaarhiiv, Eesti Keele Sihtasutus, 2004.
6. Maie Pihlamägi. Väikeriik maailmaturul. Eesti väliskaubandus 1918-1940. Tallinn, Argo: 2004.
7. Päikesereis: Alvar Aalto ja Pärnu supelasutuste konkursid: näituse kataloog ja artiklid. [Koostanud Inge Laurik, Katrin Martsik.] Pärnu: Pärnu Muuseum, 2004.
8. Ilmar Talve. Eesti kultuurilugu. Keskaja algusest Eesti iseseisvuseni. Tartu: Ilmamaa, 2004.
9. Aivar Kriiska. Aegade algusest. Viisteist kirjutist kaugemast minevikust. Tallinn: A. Kriiska, 2004.
10. Tõotan ustavaks jääda... Eesti Vabariigi Valitsus 1940-1992. [Koostanud Enn Nõu, Mart Orav.] Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 2004.

Täpsem info Ajalooarhiivi kodulehelt.
Tagasi


Ajakiri Horisont läbi aegade. PDF formaadis fail ~4 MB