Nr. 6/2006


  UUDISED
2005.02.23 - 2005. aasta teaduspreemiad

Välja jagati kaks elutööpreemiat, samuti peeti preemia vääriliseks seitset viimaste aastate teadusprojekti. Kaks teaduspreemiat jäi tänavu välja andmata.

Pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest määrati 300 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad ajaloolasele Ea Jansenile ja keemik Ilmar Koppelile.

Eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud teadustööde eest määrati 150 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad valdkondade lõikes järgmiselt: täppisteaduste alal Martti Raidalile tööde tsükli “Kvarkide ja leptonite ühendteooriast” eest; keemia ja molekulaarbioloogia alal Maia Kivisaarele uurimuste tsükli “Bakterigenoomi mutagenees-adaptatsioonimehhanism keskkonna stressi tingimustes” eest; tehnikateaduste alal Jakob Kübarsepale (kollektiivi juht), Ants Lõhmusele, Irina Hussainovale ja Rünno Lõhmusele tööde tsükli “Mikro- ja nanotehnoloogiliste uurimismeetodite arendamine tööstuslike materjalide väljatöötamiseks” eest; arstiteaduse alal Jaanus Harrole afektide neurobioloogilise regulatsiooni uurimise eest; geo- ja bioteaduste alal Tiiu Märsile uurimistööde tsükli “Keskpaleosoiliste selgroogsete evolutsioon ja levik põhjapoolkera meredes ning nende praktiline väärtus geoloogias” eest; sotsiaalteaduste alal Jüri Allikule eksperimentaal-, sotsiaal- ja isiksusepsühholoogiliste uurimistööde eest; humanitaarteaduste alal Magnus Ilmjärvele Eesti ja teiste Balti riikide välispoliitika alaste uurimuste, sh monograafia “Hääletu alistumine” eest.

Sobivate kandidaatide puudumise tõttu otsustati 2005. aastal jätta välja andmata 500 000 krooni suurune innovaatilise tooteni viinud teadusliku avastuse või teadus- ja arendustöö eest antav riigi teaduspreemia. Samuti ei antud välja 150 000 krooni suurust riigi teaduspreemiat põllumajandusteaduste valdkonnas.

Preemiad antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeval. Riigi teaduspreemiad makstakse välja Haridus- ja Teadusministeeriumi 2005. aasta eelarve teaduspreemiateks määratud vahenditest.

Haridus- ja Teadusministeerium/Loodusajakiri


Tagasi


Ajakiri Horisont läbi aegade. PDF formaadis fail ~4 MB