Nr. 6/2006


  UUDISED
2004.04.02 - Parim populaarteaduslik raamat selgunud
Parimaks populaarteaduslikuks raamatuks kuulutati „UNIVERSUMI MIKROMAAILM“.

Eesti Teaduste Akadeemia poolt väljakuulutatud võistlusele parima populaarteadusliku raamatu nimele ning 20 000 krooni suurusele preemiale esitati 10 raamatut. Akadeemia juhatus hindas neist parimaks Jaak Lõhmuse ja Rein Veskimäe koostatud ja toimetatud raamatu „Universumi mikromaailm“.

2004. aasta populaarteadusliku raamatu võistlusele olid esitatud järgmised raamatud.
1. Enno Reinsalu, Arvi Toomik, Ingo Valgma “Kaevandatud maa”, TTÜ mäeinstituut, 2002 (esitaja Eesti Mäeselts).
2. “Keskkonnaeetikast säästva ühiskonna eetikani. Inimese ja looduse vaheline tasakaal kui jätkusuutlikkuse aluspõhimõte”, koostaja Ahto Oja, Tallinn, 2003 (esitaja Säästva Eesti Instituut).
3. Aivar Kriiska, Andres Tvauri “Eesti muinasaeg”, Avita, 2002 (esitajad Eesti Arheoloogiaselts ja TÜ Filosoofiateaduskonna ajaloo osakond).
4. “Jahiraamat”, koostaja Tiit Randveer, Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2003 (esitajad Eesti Põllumajandusülikool ja Eesti Entsüklopeediakirjastus).
5. “Lehed ja tähed”, koostaja ja toimetaja Indrek Rohtmets, MTÜ Loodusajakiri, 2003 (esitaja MTÜ Loodusajakiri).
6. “Isiksusepsühholoogia”, toimetajad Jüri Allik, Anu Realo, Kenn Konstabel, Tartu Ülikooli Kirjastus, 2003 (esitaja Eesti Psühholoogide Liit).
7. Viive Roost “Orhideed – taimeriigi juveelid”, Maalehe Raamat 2003 (esitaja kirjastus Maalehe Raamat).
8. “Universumi mikromaailm”, koostajad-toimetajad Jaak Lõhmus ja Rein Veskimäe, Tallinn, 2003 (esitajad Eesti Füüsika Selts ja Tartu Observatoorium).
9. Kalle Lõuna “Petserimaa. Petserimaa integreerimine Eesti Vabariiki 1920-1940”, Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2003 (esitaja Eesti Entsüklopeediakirjastus).
10. Vladimir Sergejev, David Vseviov “Venemaa - lähedane ja kauge”, kirjastus Valgus, 2002 (esitaja kirjastus Valgus).

Auhindu parimale populaarteaduslikule raamatule annab Teaduste Akadeemia välja iga kahe aasta tagant alates 1998. aastast.

Varasematel aastatel on parimaiks hinnatud järgmised populaarteaduslikud raamatud:
1998. aastal – Rein Veskimäe koostatud-toimetatud “Universum” (aastail 1996-1997 ilmunud raamatuist),
2000. aastal — Viktor Masingu “100 tavalisemat taime” (1998-1999 ilmunud raamatuist),
2002. aastal – Rein Kuresoo, Indrek Rohtmetsa ja Hendrik Relve koostatud “Eesti elusloodus. Kodumaa looduse teejuht” (2000-2001 ilmunud raamatuist).


Villi Ehatamm
Tagasi


Ajakiri Horisont läbi aegade. PDF formaadis fail ~4 MB