Nr. 6/2006


  UUDISED
2004.03.06 - Ajalookirjanduse preemia "Lahtirakendamisele"
5. märtsi pealelõunal kuulutati Riigiarhiivi Madara tänava uurimissaalis välja 2003. aasta Eesti ajalookirjanduse preemia. Ekspertkomisjon koosseisus Enn Küng, Mait Kõiv, Väino Sirk ja Valter Lang määras selle preemia komisjoni esimehe Väino Sirgi sõnul üsna üksmeelselt ajaloolase Jaak Valge raamatule “Lahtirakendamine. Eesti Vabariigi majanduse stabiliseerimine 1918-1924” (Rahvusarhiiv), tõstes seejuures esile ka kõigi ülejäänud kandideerijate kõrget taset.

Teised kandideerijad olid: Margus Laidre “Sõnumitooja või salakuulaja? Nüüdisaegse diplomaatia lätted 1454-1725”(Varrak), Mati Mandeli “Läänemaa 5.-13. sajandi kalmed” (Eesti Ajaloomuuseum), koguteos “Eesti ajalugu IV. Põhjasõjast pärisorjuse kaotamiseni” (Õpetatud Eesti Selts), Ants Heina “Eesti mõisaarhitektuur: historismist juugendini” ja kogumik “Eesti aastal 1200” (Argo).

Intervjuu Jaak Valgega avaldas tänavuse aasta esimene Horisont.

Koguteose “Eesti ajalugu IV. Põhjasõjast pärisorjuse kaotamiseni” üle mõtiskles Lauri Vahtre möödunud aasta viiendas Horisondis.

Mõisaarhitektuuri raamatu autori Ants Heina juhendamisel saab sõita vaatama Järvamaa mõisaid koos Horisondi teadusreisiga 27. märtsil.Tagasi


Ajakiri Horisont läbi aegade. PDF formaadis fail ~4 MB