Nr. 6/2006


  UUDISED
2004.02.20 - Selgusid 2004. aasta teaduspreemiad
2004. aasta riigi teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest määras valitsus Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi vanemteadurile, akadeemik Tsheslav Lushtshikule
ja Tartu Ülikooli emeriitprofessor Sulev Vahtrele. Preemia suurus on 300 000 krooni.

150 000-kroonised aastapreemiad eelneva nelja aasta jooksul valminud-avaldatud parimate teadustööde eest määras valitsus järgmiselt.
Täppisteaduste alal Tartu Ülikooli emeriitprofessor Nikolai Kristoffelile ja Tartu Ülikooli dotsent Teet Ördile töödetsükli “Magneesiumdiboriidi ülijuhtivuse mehhanism” eest.
Keemia ja molekulaarbioloogia alal Tallinna Tehnikaülikooli professor Margus Loppile (kollektiivi juht), dotsent Tõnis Kangerile, vanemteadur Anne Pajule tööde tsükli “Uued asümmeetrilised reaktsioonid ja nende katalüsaatorid” eest.
Tehnikateaduste alal Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudi vanemteadur Arkadi Berezovskile töö “Faasisiirdefrondid martensiitsetes tahkistes” eest.
Arstiteaduse alal Tartu Ülikooli professor Eero Vasarale (kollektiivi juht), vanemteadur Sulev Kõksile, vanemteadur Vallo Volkele, Helsingi Ülikooli doktorant Vootele Võikarile uuringutsükli “Psühhofarmakoloogiline ja geenitehnoloogiline lähenemisviis negatiivsete emotsioonide neurobioloogiliste mehhanismide selgitamiseks” eest.
Geo- ja bioteaduste alal Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudi vanemteadur Helgi Arstile töödetsükli “Mitmekomponendiliste looduslike vete optilised omadused ja veealune valgusväli” eest.
Põllumajandusteaduste alal Eesti Põllumajandusülikooli Metsandusliku Uurimisinstituudi vanemteadur Malle Mandrele (kollektiivi juht), vanemteadur Katri Otsale, teadur Jaan Klõsheikole, vanemteadur Henn Pärnale töödetsükli “Metsaökosüsteemi dünaamika ja okaspuude ökofüsioloogiline seisund looduslikes ning antropogeensetes stressitingimustes” eest.
Sotsiaalteaduste alal Eesti Humanitaarinstituudi professor Mikko Lagerspetzile töödetsükli “Postsotsialistliku siirde mõjud Eesti ühiskonnas” eest.
Humanitaarteaduste alal Tartu Ülikooli professor Mati Laurile uurimuse “Eesti 18. sajandi ajalugu” eest.
Tagasi


Ajakiri Horisont läbi aegade. PDF formaadis fail ~4 MB