Nr. 6/2006


  UUDISED
2006.02.17 - RIIGI TEADUSPREEMIAD 2006
Vabariigi Valitsuse istungil neljapäeval 16. veebruaril määrati 2006. aasta teaduspreemiad järgmiselt.

Esmakordselt väljaantud 500 000 krooni suurune riigi teaduspreemia innovaatilise tooteni viinud väljapaistva teadus- ja arendustöö eest määrati kollektiivile koosseisus AGO SAMOSON (kollektiivi juht), TIIT TUHERM, JAAN PAST, ANDRES REINHOLD, TIIT ANUPÕLD – tööde eest teemal “Ülikiire proovirotatsiooni tehnika arendamine”.

300 000 krooni suurused preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said Tartu Ülikooli emeriitprofessor meditsiinidoktor LEMBIT ALLIKMETS ja keemiateadlane Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor akadeemik MIHKEL VEIDERMA.

150 000 krooni suurused aastapreemiad eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest said:

1. ARVI FREIBERG (kollektiivi juht), MARGUS RÄTSEP, KÕU TIMPMANN – täppisteaduste alal tööde tsükli “Fotosünteetiliste valgusergastuste polaron-iseloom” eest;

2. ÜLO NIINEMETS – keemia ja molekulaarbioloogia alal uurimuste tsükli “Lenduvate orgaaniliste ühendite emissiooni füsioloogia” eest;

3. ENN MELLIKOV (kollektiivi juht), MARE ALTOSAAR, SERGEI BERESNEV, ANDRES ÖPIK – tehnikateaduste alal tööde tsükli “Päikeseelementide uued materjalid ja konstruktsioonid” eest;

4. KALLE OLLI – geo-ja bioteaduste alal uurimistööde tsükli “Funktsionaalsed protsessid ja bioloogilised interaktsioonid planktonikooslustes” eest;

5. ÜLLE JAAKMA (kollektiivi juht), TRIIN HALLAP, JEVGENI KURÕKIN, ANDRES VALDMANN – põllumajandusteaduste alal uurimistööde tsükli “Veiste sigimise füsioloogia ja patoloogia, rõhuasetusega viljakust mõjutavatele teguritele ja reproduktsiooni biotehnoloogia meetodite edasiarendamisele” eest;

6. TALIS BACHMANN – sotsiaalteaduste alal uurimistööde tsükli “Kognitiivsete protsesside eksperimentaalne ja teoreetiline uurimine” eest;

7. ANU MÄND – humanitaarteaduste alal monograafia “Linna pühadering. Pidukultuur Läänemere Idaranniku hansalinnades 1350 – 1550” eest.

Teaduspreemiad koos kultuuri- ja spordipreemiatega ning F. J. Wiedemanni keeleauhinnaga annab peaminister Andrus Ansip laureaatidele kätte Akadeemia majas Toompeal Kohtu 6 Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril kell 13.00.Tagasi


Ajakiri Horisont läbi aegade. PDF formaadis fail ~4 MB