Nr. 6/2006


  UUDISED
2006.01.18 - Rektorikandidaat väärtustab ka populaarteadust

Tallinna ülikoolis on hoogsalt käivitunud uue rektori valimise kampaaria. Ülikooli rektoriks kandideerivad Rein Raud ja Andres Kollist, kelle kandidatuurid kinnitati 16. jaanuaril toimunud senati istungil.

Rein Raud on valitud Tallinna Ülikooli kultuuriteooria ja Aasia kultuuriloo professoriks ning Helsingi Ülikooli jaapani keele ja kultuuri professoriks, ta juhatab ka Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo õppetooli. Rein Raua esitas rektori kandidaadiks Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi kolleegium.

Andres Kollist töötab Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu direktorina. Andres Kollisti esitas rektori kandidaadiks Tallinna Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna nõukogu.

Tallinna Ülikooli uue rektori valib 114-liikmeline rektori valimise valimiskogu. Praeguse rektori professor Mati Heidmetsa ametiaeg lõpeb 14. mail, järgmise rektori ametiaeg algab 15. mail ja kestab viis aastat.

Kohtudes 16. jaanuaril TlÜ Demograafia Instituudi teaduritega, kinnitas rektorikandidaat Rein Raud muu hulgas, et tema arvates tuleks senisest enam hakata väärtustama ka teadlaste tööd teaduse populariseerimisel. Teadlase töö hindamisel ei peaks arvestama üksnes tema väljundit kõrgetasemelistes teadusajakirjades, vaid ka näiteks kas või kooliõpilastele peetud loenguid.

Kärt Jänes-Kapp

Tallinna Ülikooli rektori valimise veeb: www.tlu.ee/valimine

Tagasi


Ajakiri Horisont läbi aegade. PDF formaadis fail ~4 MB