Nr. 6/2006


  UUDISED
2006.01.11 - Eestlane Euroopa akadeemiate presidendiks

ALLEA UUS PRESIDENT ON AKADEEMIK JÜRI ENGELBRECHT


Detsembris 2005 valisid Euroopa Teaduste Akadeemiate Föderatsiooni (ALLEA – All European Academies) liikmesakadeemiad ALLEA järgmiseks presidendiks Eesti Teaduste Akadeemia asepresidendi Jüri Engelbrechti. Senise presidendi, professor Pieter Drenthi (Holland) ametiaeg lõpeb märtsis 2006 ja järgmise presidendi ametisse seadmine toimub ALLEA Peaassamblee istungil Krakowis.

ALLEA on Euroopa teaduste akadeemiate assotsiatsioon, mis ühendab 52 akadeemiat 39 maalt (mõnes Euroopa riigis on mitu akadeemiat). Ametlikult loodi ALLEA 1994. aastal ning tänaseks on ta kujunenud oluliseks institutsiooniks Euroopa teadusmaastikul, mille tegevus on suunatud teaduse arengu ja teaduspoliitika paljudele tahkudele. Ühendus esitab sõltumatuid arvamusi ja evalvatsioone, annab erapooletut nõu teaduspoliitika küsimustes, rõhutab teaduseetikat, teadlaste vastutust jne. Samuti on ALLEA akadeemiate suhtlemise foorumiks, haarates erinevate maade tippteadlasi ning ühendades teadlaskonda ka laiemas mõttes. ALLEA sekretariaat asub Amsterdamis Hollandi Kuningliku Teaduste ja Kunstide Akadeemia juures ning selle tegevust toetab Hollandi valitsus (lähemalt vt: www.allea.org).

Teadustulemused on omandamas üha laiemat kõlapinda nii Eestis kui ka Euroopas ja kogu maailmas, mis igati vastavad Lissaboni ideedele konkurentsivõimelisest ja dünaamilisest teadmistepõhisest ühiskonnast. See poleks aga võimalik ilma kõrgtasemel teaduseta ja kindlasti mängib Eestis suurt osa ka meie teadusstruktuuride kaasajastamine. Üks neist, kes on oluliselt mõjutanud meie teadusorganisatsioonilist arengut, on akadeemik Jüri Engelbrecht, kes Eesti Teaduste Akadeemia presidendina aastail 1994–2004 oli tegev nii uute rahastamissüsteemide juurutamisel, tippkeskuste moodustamisel, Eesti teadusstrateegia 2002–2006 väljatöötamisel jne. Lisaks esindab Jüri Engelbrecht Eestit ka rahvusvahelisel areenil. Ta on Euroopa Teadusfondi juhtkomitee liige, Euroopa Komisjoni teadusnõukoja (EURAB) liige, on osalenud eksperdina teadustegevuse analüüsil ja olnud hinnatud esineja rahvusvahelistel teaduspoliitika nõupidamistel. Hiljuti oli Jüri Engelbrecht tegev Euroopa Komisjoni töörühmas, mis pani aluse Euroopa Teadusuuringute Nõukogule (ERC) kui organisatsioonile, mis hakkab oluliselt mõjutama eesliiniteaduse arengut Euroopas.

Akadeemik Jüri Engelbrecht on ALLEA-s pikka aega tegev olnud. Ta on juhtinud organisatsiooni töörühmi ja praegu on ta ALLEA juhtkomitee liige. Föderatsiooni president valitakse kolmeks aastaks ning aastatel 2006–2008 kannab ALLEA presidendi ametikohuseid akadeemik Jüri Engelbrecht. See positsioon on tunnustuseks tema teaduspoliitilisele tegevusele ning selle kaudu ühtlasi ka Eesti Teaduste Akadeemiale ja kogu Eesti teadlaskonnale laiemalt. Ilma Eesti teadlaste edusammudeta poleks ju meie esindajatel arvestatavat kaalu. ALLEA president on kahtlemata väga kõrge ühiskondlik amet, millist Eesti teadlastel varem pole olnud.

Akadeemik Jüri Engelbrecht on praegu Eesti Teaduste Akadeemia asepresident ja TTÜ Küberneetika Instituudi Mittelineaarsete Protsesside Analüüsi Keskuse juhataja. Nimetatud keskus on üks Eesti teaduse tippkeskustest, mille teadustöö haarab komplekssüsteemide alaseid uuringuid südamerütmidest faasiüleminekuteni tahkistes, solitonide (kiirlaevalained!) dünaamikast klaverihaamrite dünaamikani, fotoelastsusest turbulentsi uuringuteni ja ökonofüüsikani. Jüri Engelbrechti teaduspoliitika alased mõtted on kirjas tema aasta tagasi ilmunud raamatus “Mõtterajad.”


Eesti Teaduste Akadeemia

Tagasi


Ajakiri Horisont läbi aegade. PDF formaadis fail ~4 MB