Nr. 6/2006


  UUDISED
2005.11.24 - Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2006
Eesti Vabariigi teaduspreemiaid antakse välja alates 1991. aastast, seega on eeloleva 2006. aasta teaduspreemiad järjestikuliselt juba 16-ndad. Riigi teaduspreemiate komisjon kuulutas välja järjekordse teaduspreemiate konkursi tingimused. Vastavalt riigi teaduspreemiate põhimäärusele määratakse preemiad Eesti teadustöötajatele ja teaduskollektiividele silmapaistvate teadustöö tulemuste eest.

2006. aastal antakse: üks 500 000 krooni suurune preemia vastava teadusala paradigmat ja maailmapilti mõjutava või uut teadusvaldkonda rajava teadusliku avastuse või olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga innovaatilise tooteni viinud avastusel põhineva leiutise või teadus- ja arendustöö eest: kaks (á 300 000 kr) preemiat pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest ja kaheksa (á 150 000 kr) aastapreemiat eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde esiletõstmiseks täppisteaduste, geo- ja bioteaduste, keemia ja molekulaarbioloogia, põllumajandusteaduste, tehnikateaduste, sotsiaalteaduste, arstiteaduse ja humanitaarteaduste vallas.

Aastapreemiad on ette nähtud Eesti teadlastele individuaalsena või erandkorras teaduskollektiividele.

Ettepanekuid võivad teha Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendusasutustena registreeritud ülikoolide ning teadus- ja arendusasutuste nõukogud, samuti Eesti TA akadeemikud.

Teadusliku avastuse või leiutise preemia kandidaatide ülesseadmiseks on komisjonile vaja esitada motiveeritud esildis (kuni 3 lk) ja muu tulemusega seotud materjal.

Pikaajalise tulemusliku teadustöö preemia kandidaadi ülesseadmiseks on komisjonile vaja esitada motiveeritud esildis (kuni 3 lk), CV (kuni 3 lk), teaduspublikatsioonide nimekiri ja olulisemad publikatsioonid (kuni 10 nimetust).

Aastapreemia kandidaadi ülesseadmiseks on vaja esitada: motiveeritud esildis (kuni 3 lk), publikatsioon(id) jm tulemustega seotud materjal.

Komisjon ootab ettepanekuid 25. detsembrini aadressil: Eesti Teaduste Akadeemia, Kohtu 6, 10130 Tallinn.

Preemiad antakse kätte Eesti Vabariigi aastapäeval.

Eesti TA, Villi Ehatamm


Tagasi


Ajakiri Horisont läbi aegade. PDF formaadis fail ~4 MB