Nr. 6/2006


  UUDISED
2005.11.01 - Eesti noorteadlastel on üritusterohke periood
2005. aasta jaanuaris asutatud Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia (ENTA) tegutseb aktiivselt ja viib veel sel aastal läbi kolm tähtsat üritust.

9. novembril korraldame Teaduste Akadeemia saalis ENTA esimese üldkogu, mille raames toimub huvilistele noortele teabepäev. Üritusele kutsutud mainekad Eesti teadlased ja ülikoolide esindajad räägivad noorteadlaste rollist nii teaduses kui ka ühiskonnas.

Novembris korraldab ENTA rahvusvahelise seminari noorteadlaste mobiilsusest, kuhu on oodatud osalejad nii Põhja- kui Baltimaadest, SRÜ riikidest ning teistest Euroopa riikidest. Lektoriteks on spetsialistid Suurbritanniast, Prantsusmaalt, Soomest, Eestist jne. Tegutseb kolm töötuba, kus arutatakse erinevate teemade üle ja otsitakse lahendusi mobiilsete noorteadlaste probleemidele. Seminari tulemused avaldame detsembrikuises ajakirjanduses.

Aasta lõpus valmistub ENTA üleeuroopalise kraadiõppurite ja järeldoktorite küsitluse korraldamiseks. Küsitluse põhikoordineerija on Euroopa noorteadlaste ja doktorantide nõukogu (Eurodoc). ENTA sai selle täisliikmeks märtsikuus. ENTA vahendusel saavad ka Eesti noorteadlaste argumenteeritud arvamused Euroopa tasemel esindatud. Esialgsetel andmetel hõlmab küsitlus rohkem kui 20 Euroopa riiki ning sellele toetudes koostab Eurodoc EL-i komisjonile omapoolsed soovitused, kuidas parandada noorteadlaste olukorda, sh tõhustada mobiilsust, väärtustada nende tööd ja tagada sotsiaalsed garantiid.

Täpsem info ENTA tegevusest:
www.enta.ee

Dmitri Teperik, ENTA koordinaator

Tagasi


Ajakiri Horisont läbi aegade. PDF formaadis fail ~4 MB