Nr. 5/2005


  Enigma
Ruudud

Ülesanded ruutudega leiab huviline trükinumbrist.

2005. aasta parimale nuputajale pakume auhinnaks

võimalust tellida 1000 krooni eest raamatuid

kauplusest KRISOSTOMUS.

Võitja selgitamisel liidame kuue vooru punktid. Nende võrdsuse korral arvestame voorude tulemusi – esimesi, teisi jne kohti. Kui võitja ka sel viisil ei selgu, tõmbame loosi.


Iga vooru võitja

saab omal valikul tellida endale aastaks MTÜ Loodusajakiri ühe väljaande.


Tuletame meelde, et ülesande lahendajatelt ootame ka lahenduskäiku jooniste või/ja selgituste näol, ükskõik kuidas Te ka ei vastaks - kas kirja teel või e-postiga aadressil: horisont@horisont.ee.


Neljandas voorus võis teenida kuus punkti. Iga ülesanne andis kaks punkti. Pärast ajakirja trükist väljumist ilmnes ka üks trükitehniline apsakas – ajakirja osades eksemplarides ei olnud esimese ülesande puhul must ja tumesinine värv küllalt selgesti teineteisest eristatavad. Ometi said kõik, kes lahendused ära saatid, selle ülesandega edukalt hakkama.


Kõik ülesanded lahendasid õigesti Arvo Adamson, Arne Hannus, Taimo Kolsar, Kairi Kruus, Aire Kuresson, Kalev Leinus, Ethel Lillemägi, Ants Lind, Sven Oidjärv, Marek Oja, Allar Padari, Rauno Pärnits, Tiit Pruul, Mait Raag, Inga Raspel, Silver Rebenits, Rene Rünt, Kadi-Liis Saar, Margot Sepp, Tiit Sepp, Toomas Sepp, Anti Sõlg, Rein Tikovt, Airi Tomesti, Toomas Vahter, Taivo Vainomäe ja Minna Varikmaa.

MTÜ Loodusajakiri ühe väljaande aastatellimuse võitis Margot Sepp.

Palume võitjal võtta ühendust toimetusega telefonil 6115 320.


Horisondis 4/2005 ilmunud Sudoku ülesannete vastused ja punktiseis pärast neljandat vooru

Eesnimi

Perekonnanimi

I

II

III

IV

Kokku


ArneHannus456621TaimoKolsar456621KairiKruus456621AireKuresson456621KalevLeinus456621AllarPadari456621RaunoPärnits456621TiitPruul456621ReneRünt456621MargotSepp456621TiitSepp456621ToomasSepp456621AntiSõlg456621ToomasVahter456621MinnaVarikmaa446620ArvoAdamson426618AntsLind426618ReinTikovt426618AiriTomesti426618IngaRaspel


 

56617SilverRebenits


 

56617ArviRüütmann426517LiinaUrla456


 

15TaivoVainomäe


   

6612ArchibaldKald


 

56


 

11ManivaldPitk450


 

9EeroVaher1


 

6


 

7AggertElhi


   

6


 

6RunnarLindepuu


   

6


 

6EthelLillemägi


     

66SvenOidjärv


     

66MarekOja


     

66MaitRaag


     

66Kadi-LiisSaar


     

66JohannesEhala4


     

4AivarJänes


     

44ArdiLääne4


     

4HannesLinno4


     

4TaaviLüütsepp4


     

4LiisMurov4


     

4TundmatuLahendaja4


     

4LaureOras2


     

2


Tõnu Tõnso


Ajakiri Horisont läbi aegade. PDF formaadis fail ~4 MB