h o r i s o n t
   
   
I N I M E N E L O O D U S U N I V E R S U M
MART MIINUSE MATEMAATIKAÜLESANDED


Mart Miinuse maatemaatikaülesandeid nr. 20


Ants ja Juhan tegelesid suvisel koolivaheajal ehitustööga. Seetõttu on loomulik, et neil juba igal pool telliskivid viirastusid. Nad olid telliskividest igasuguseid müüre ja ka muid kujundeid ladunud. Ühel päeval tekkiski Antsul probleem. Tal oli 13 telliskivi, mille mõõtmed olid 1x1x2 detsimeetrit. Ta otsustas neist kividest laduda "Rubicu kuubiku" s.o. kuubi mõõtmetega 3x3 detsimeetrit. Kuna tal sel päeval rohkem kive polnud, siis otsustas, et teeb seest tühja kuubi, selleks tundus tal materjali jätkuvat. Poisid mässasid selle probleemiga mitu päeva, enne kui asjast asja said. Aidake poistel see probleem lahendada ja joonestage seest tühja kuubi pinnalaotus või tõestage, et seda pole võimalik teha.

Järgmine ....tagasi ...


Horisondi e-post - horisont@datanet.ee