3 / 1 9 9 8   A P R I L L  
 h o r i s o n t  
   
 I N I M E N E  L O O D U S  U N I V E R S U M
  ANTIIKASTROLOOGIAST III
Enn Kasak (1954)
Tallinna Pedagoogikaülikooli dotsent. Füüsika-matemaatikakandidaat
 
 
Astroloogia kolmest peamisest taevasest komponendist – planeetidest, sodiaagimärkidest ja majadest — võeti Babüloonias kasutusele kaks esimest. Planeetidest oli juba juttu (vt. "Horisont" nr. 2 1999). Vaatleme korraks ka sodiaagimärkide tähendusi, ja siis juba varase astroloogia kolme perioodi Mesopotaamias.

Tähtkujudest
Sodiaagi tähtkuju, nagu iga teinegi tähtkuju, katab taevas mingi ala, kus see tähtkuju asub. Märgi all aga tuleb mõista mingit lõiku (tavaliselt üht kaheteistkümnendikku) ekliptikast. Kõik sodiaagimärgid kokku katavad kogu ekliptika. Mesopotaamia astroloogias olid esialgu kasutusel tähtkujud, mis on oma suuruselt kaunis erinevad. Siinkohal vaatleme alistatud Babüloonia perioodi tähtkujusid, mis ei erine oluliselt hilisbabüloonia perioodi omadest. Astroloogidele olid eriti olulised ekliptikalähedased tähtkujud, läbi mille kulgeb Kuu või Päikese tee. Üksikud tähed kui astroloogilistes tekstides suhteliselt ebaolulised, jätame seekord vaatluse alt kõrvale, neid läheb peamiselt vaja Kuu asendi kirjeldamisel mingi tähtkuju suhtes. Kõige sagedamaks erandiks on hele täht Siirius, mille nimeks on olnud Oda või Vibu ja hiljem Päikese tähekoer. Kokku on teadaolevates astroloogilistes tekstides nimetatud ainult üheksat kinnistähte. Horoskoopides kasutatud tähtkujud on väga lähedased tänapäevastele sodiaagi tähtkujudele.

Babüloonia horoskoopides esinevate tähtkujude nimesid.
Jäär HUN, LU, HUN.GÁ Töömees
Sõnn GU4.AN, MSL.MSL Taevapull, Tähed
Plejaadid MÚL.MÚL, MULMUL Tähed, Juuksekahl
Kaksikud MAŠ.MAŠ Suured Kaksikud
Vähk ALLA Krabi
Lõvi A, UR.A Lõvi
Neitsi AB.SÍ N Vagu
Kaalud RÍ N Kaalud
Skorpion GÍ R.TAB Skorpion
Ambur PA Ambur(?)
Kaljukits MÀŠ Kitskala (Meripoisur?)
Veevalaja GU Suur Ainus(?), Veevalaja
Kalad KUN, KUN.MEŠ, ZIB.ME Sabad

Teiste babüloonia tähtkujude osas on erinevused tänapäevastest palju suuremad. Veomees on näiteks Kõver sau või mõõk, Perseus Vanamees ja Orion Taevakarjus. Mõned tähtkujud ei lange isegi üldjoontes tänapäevastega kokku – Veevalaja põhjaosa ning poole Pegasuse asemel oli tähtkuju nimega Pääsuke. Huvitav on teada, et vastupidiselt üldlevinud arvamusele pole aga Kaalud sugugi mitte hiline Julius Caesari auks moodustatud tähtkuju, vaid palju vanem. Kaalud sümboliseerisid arvatavasti sügisest võrdpäevsust.

Varane astroloogia.
Mesopotaamia astroloogia läbis oma arengus kolm perioodi.
* Varane ehk ennete astroloogia..
* Primitiivne sodiaagiline astroloogia.
* Horoskoobiline astroloogia.

Varane astroloogia oli kasutusel assüüria-babüloonia astraalreligiooni perioodil. Sellest perioodist on säilinud ennustuseseeria Enûma Anu Enlil, mille algversiooni dateeritakse teise tuhandesse e.Kr. Kuigi seda kasutati aktiivselt ka Assurbanipali ajal. Varases astroloogias toimub ennustamine mitmesuguste ennete kaudu. Näiteks peeti väga oluliseks varjutuste vaatlemist. Assüüria perioodil osati varjutusi ja ka juba ette näha. On säilinud palju tahvleid Assüüria astroloogide ettekannetega kuningale. Õukonna astroloogid kirjutavad oma aruannetes hoolega kuidas vaadeldi ja kas varjutuse ajal planeedid paistsid, kuidas vari liikus. Kuu erinevad piirkonnad seati vastavusse geograafiliste piirkondadega ja nii võis juhtuda, et varjutusest tulenev halb läks hoopis naaberriigi kraesse.

Neljateistkümnendal päeval teeb Kuu varjutuse. See [ennustab] halba Elamile ja Amurrule, kuid on kasulik kuningale, minu isandale. Las kuninga, minu isanda süda rõõmustab.

Neljateistkümnendal Adari [XII] päeval teeb Kuu varjutuse. Kui Kuu teeb varjutuse Adari 14. päeva õhtuse vahikorra ajal, siis tähendab see otsust maailma kuningale, Uri kuningale ja Amurru kuningale. Kuuvarjutuse ajal pole Jupiteri ja Veenust [näha]. Kui Kuu teeb varjutuse Adaris, [siis] Elami kuningas [sureb]. Kui varjutus toimub õhtuse vahikorra ajal, tähendab see halba Akadile. [--]

Aegamööda muutub lisaks ilmale, pilvisusele ja tuulele oluliseks ka planeetide asend varjutuse ajal ning nende liikumine üksteise suhtes.

Kui Jupiter seisab Kuu sees [Jupiteri ja Kuu ühendus], siis sel aastal kuningas sureb [--]. Kui Jupiter läheb Kuu sisse, siis tuleb nälg Amurrus; Elami kuningas langeb lahingus; Subartus tõusevad ülikud oma isanda vastu üles. Kui Jupiter läheb Kuu sisse, siis maa majandus laostub. Kui Jupiter väljub Kuu tagaküljest siis tuleb sõjategevus maale.

Samalaadne ennustamine paleele ja kuningale on kasutusel ka hilisbabüloonia perioodil, kuid siis ilmnevad juba uued tendentsid.

Primitiivne sodiaagiline astroloogia
Hilisbabüloonia ehk Kaldea riik tekkis pärast Assüüria hävitamist babüloonlaste poolt liidus meedlaste ja pärslastega (täpsemini iraanlastega). Tolleaegsete Iraani usundite, Mitra kultuse ja zoroastrismi eelversiooni, zurvanismi mõju oli Babüloonias suur. Zurvanismi järgi on kõik maailmas toimuv igikestva aja (ajajumal Zurvani, kõige maailmas leiduva esivanema) poolt täpselt ette määratud. Ettemääratuse indikaatoriteks on taevatähed. Kui tähed pöörduvad tagasi algsetele positsioonidele nn. suure aasta lõpus, siis hakkavad kõik sündmused kuni viimaste üksikasjadeni korduma. Sellist õpetust on nimetatud ka astraalfatalismiks. Kreeka filosoofiaski võime leida selle õpetuse jälgi. Näiteks Pythagoras ütles: "… kõik, mis millalgi juhtus, kordub ettemääratud ajal uuesti ja pole midagi tõeliselt uut." Stoikute õpetuse järgi hävib maailm tules, kui kõik planeedid on tagasi pöördunud algpositsioonidele ning seejärel tekib uus maailm. Kuni tähed liiguvad samasuguseid teid mööda nagu varem, kordub kõik muutumatul kujul, "… uuesti ilmuvad Sokrates ja Platon …, kõik kordub muutumatuna vähimaiski üksikasjus." Suure aasta pikkuseks pakkus Herakleitos 18 000 aastat, stoikud pidasid seda 360 korda pikemaks. Zurvani sünnitatud kaksikutest, üks on hea ja teine kuri, kujunevadki Zarathustra usureformi läbi, zoroastrismis ehk mazdaismis, kaks peamist jõudu hea Ahura Mazda ja halb Angra Mainju ehk Ahriman.

Astronoomilises tekstis MULAPIN on kirjeldatud tähtkujusid Kuu liikumisteel ehk jumalaid, kes seisavad Kuu teel ja kelle alasid Kuu igal kalendrikuul läbib…. Üles on loetud 18 tähtkuju, mis näitab selgesti, et jutt on tähtkujudest, mitte märkidest. Hiljem, sodiaagilise astroloogia ajal võeti kasutusele sodiaagimärgid – võrdsed ekliptika lõigud, milles sisaldus samanimeline tähtkuju või selle osa. Vaadeldi Kuu ja planeetide liikumist sodiaagimärkide suhtes ning sellest põhjal ennustati. Tekstides esines ka lõike, milles kasutati korraga nii tähtkuju (astronoomilises mõttes) kui märgi (astroloogilises mõttes) mõistet. Kui aga öeldi, et Nisani kuu alguses on Jupiter ja Veenus on Kaksikute alguses, siis seda saab tõlgendada üksnes astroloogiliselt. Näiteks viljasaaki ennustati Kuu asendi järgi sodiaagimärgi suhtes Siiriuse heliaakilise tõusu päeval. Kuna päike liigub oma aastast liikumist vastupäeva tähtede suhtes, siis täht, mis alles eile veel mattus koiduvalgusesse, tuleb oma heliaakilise tõusu päeval hommikutaevas enne lõplikku koitu korraks nähtavale. Siiriuse heliaakilise tõusu järgi ennustati Egiptuses Niiluse üleujutuse algust. See näide näib kinnitavat arvamust, mille järgi ekliptika jagamine võrdse pikkusega märkideks võib olla Egiptuse mõju tagajärg. Assüüria vallutused Egiptuses viisid need kaks suurt piirkonda otsekokkupuutesse. Kaunis tihe oli ka Kaldea riigi ja vabanenud Egiptuse läbikäimine, vahel vaenulikum, vahel sõbralikum. Egiptuses jagati ekliptika 36 jääraks, igaühes neist veetis Päike 10 päeva (sellest kreeka nimetus dekaan). 3 jäära andsid ühe kuu ning samas ühe kaheteistkümnendiku ekliptikast.

Sodiaagiline astroloogia nõudis astronoomialt palju rohkem kui ennete astroloogia. Hakati tegema täpseid Kuu vaatlusi, täpsustati ka planeetide perioode. Tekkisid teadmised, mida sai kasutada ka planeetide ja kuu asendi väljaarvutamiseks nähtavuse puudumisel. Selline astronoomia tase on paratamatult vajalik hiljem, sünnihoroskoopide koostamise ajal, sest laps võib sündida ka päeval või pilvise ilmaga.

Horoskoobiline astroloogia
Juba teisel tuhandil e.Kr. on kirja pandud ennustus: Kui laps sündis 12 kuul, siis see laps elab kaua ja sünnitab palju lapsi.. Kuigi sellisel primitiivsel ennustusel on rabavalt sarnaseid analooge tänapäevastes ajalehesabades, on see siiski kaugel horoskoobilisest astroloogiast, mis tekkis Mesopotaamias Pärsia ülemvõimu perioodil. Selleks ajaks saavutas Iraanis ülemvõimu mazdaism, mille järgi headuse ja valguse kehastaja Ahura Mazda on maailma looja ning teda sümboliseerib tuli. Pimeduse ja kurjuse kehastaja Ahriman aga põhjustab küll inimeste maailmas palju halba, kuid jääb tulevikus siiski kaotajaks. Ahura Mazda oli vaieldamatu kõrgeim jumal. Kui Kyros vallutas Babüloni, võttis ta kinni kullast Marduki kuju paremast käest ja sai sellega jumala õnnistuse olemaks Babüloni kuningas. Dareios ei seganud ennast babüloonia religiooni asjadesse. Babülon aga ei osanud seda hinnata ja tõusis pärslaste vastu üles. Xerxes summutas ülestõusu, võttis endale kuldse Marduki kuju ning tappis tema ülempreestri. Ülijumala probleem oli seks korraks lahendatud.

Pärsia usundit saab kreeka autoritele tuginedes tõlgenda nii, et inimhinged hõljuvad tiivulistena taevastes regioonides, kust nad siis tiibade kaotamise tõttu maa peale kukuvad ja inimkehadesse asuvad. Platoni dialoogist "Phaidros" on selgesti näha, kuidas see seostub astroloogiaga. Platoni järgi toimivad taevas oma sõjavankritel Zeus ja üksteist peajumalat. Nendega koos on taevane sõjavägi: jumalad ja deemonid, keda saadavad neid järgivate inimeste hinged. Alla kukkunud hinged järgivad pärast sündi inimkehas neidsamu jumalaid, keda taevaski. See tähendab, et planeetide asend sünnihetkel määrab lapse sisse asunud hinge kalduvused, sellega ka saatuse. Mitra kui päikesejumala kultus andis hiljem erilise tähenduse märgile, milles päike asus. Seda süvendas ka Egiptuse mõju. Esialgsel Mesopotaamia perioodil aga polnud päikesemärk veel selle tähendusega, mis hellenistlikus astroloogias.

Sünnihoroskoopide tegemiseks oli aga ka üks hoopis proosalisem põhjus – Pärsia vallutajad ei vajanud babüloonia astroloogide teeneid, neil tuli hakata leiba teenima uuel viisil. Kaudsetel andmetel võib arvata, et horoskoope hakati koostama umbes 450 aastal e.Kr., ning peagi levis info sellest ka Kreekasse. Aristotelese andmeil olla üks Süüria maag tulnud Ateenasse ja Sokratesele ennustanud muude õnnetuste hulgas ka vägivaldset surma.

Hetkel on leitud umbes kolmkümmend babüloonia horoskoopi. Esimene teadaolev kiilkirjas horoskoop pärineb aastast 410 e.Kr. ning viimane aastast 69 e.Kr. Babüloonia sünnihoroskoop ennustab lapse tuleviku, iseloomu ja elukäiku lähtudes planeetide asendist sünnihetkel. Aluseks võeti enamasti sündimisele eelneva päikeseloojangu alguse moment, sest babüloonlastel, nii nagu paljudel kuukalendrit arvestavatel rahvastel, algas ööpäev päikeseloojangul. Hiljem määratleti sünniaeg veerandi ööpäeva täpsusega.

Teadaolevatest väga vanadest horoskoopidest tuntuim kirjeldab taevast 30. aprilli paiku 410 e.Kr. Selle tekstist võib lugeda: Nisani kuu 14 [?] päeva öösel, … Ðuma-usuri poeg, Ðuma-iddina poeg, [--] sündis. Sellel ajal oli Kuu Skorpioni suiste allosas, Jupiter kalades, Veenus Sõnnis, Saturn Vähis, Marss Kaksikutes, Merkuur, mis oli loojunud, oli nähtamatu. [--] (Asjad?) lähevad [Asjaolud kujunevad?] sinu jaoks soodsalt.

Ennustused on tavaliselt üldised, isikuomadustesse puutuvad, hoidutakse konkreetsetest ennustustest. Esialgu leidub horoskoopides ka varaastroloogilisi, peamiselt varjutustega seotud pseudohoroskoobilisi ennustusi: [--] Kui laps on sündinud ja ta väikelapsepõlves toimub päikesevarjutus: Ta sureb võõras linnas ja tema isamaja puistatakse laiali. Horoskoobilised ennustused on reeglina positiivsed. Kui ennustatakse, et laps ei saa rikkaks, siis leitakse palju võimalusi kuidas rikastumine tagaukse kaudu uuesti sisse tuua. Näiteks 263. a eKr tehtud horoskoobis on öeldud: Tal saab varandusest puudu olema, …[--] Tema päevad [eluea mõttes] saavad pikad olema. [--] Tal on … –d ja naine. Ta saab nägema(?) tulu. [--].

Aja jooksul muutuvad planeetide asendid aina olulisemaks. Näiteks 235. a eKr tehtud horoskoobis kirjutatakse: . [--] Jupiter on 18 kraadi Amburis. Jupiteri koht [tähendab]: [tema] elu[?] saab olema edukas, rahulik; tema rikkus on kauakestev, pikad päevad [pikk elu].. Veenus oli 4 kraadi Sõnnis. Veenuse koht [tähendab]: Kuhu ta ka ei lähe, on tal õnne, tal saab olema poegi ja tütreid. Merkuur koos päikesega Kaksikutes … koos Päikesega. Merkuuri koht [tähendab]: tema saab palju tähtsamaks kui ta vennad [--]. Küllap astroloog juba teadis, kellele lastest Kreeka päritoluga jõukad vanemad kalli raha eest horoskoopi tahtsid.

Kaldea (hilisbabüloonia) horoskoopides on hästi näha astroloogia põhielementide kujunemine, välja arvatud majade süsteem ja päikesemärgi tähtsustamine, mis mõlemad on hilisemat päritolu. Astroloogide jutud oma eriala pikast vanusest on õiged, kuid väited selle kohta, nagu oleks tähtkujude ja planeetide mõju avastatud pikaajalise vaatlemise teel, ei leia Mesopotaamia astroloogia ajaloost mingit tuge. Selle asemel võib jälgida sünnihoroskoopide kombineerimist ja kohandamist vastavalt vajadusele. Kõigepealt kujundatakse tõlgendamise paindlikkus ning alles seejärel tekivad reeglid ja raamid horoskoobi koostamiseks.

Lõpetuseks
Ennustamiskunst oli Mesopotaamias, nagu mujalgi, antiikajal kõrgelt hinnatud. Astroloogia nihkus aja jooksul teiste ennustamismeetodite hulgas esile. Selle põhjuseks oli vanababüloonia astraalreligioon, taevanähtuste kui ennete mastaapsus ning nende ennustamise võimalus. Babüloonia astroloogia jõudis sünnihoroskoopide koostamiseni, kuid selle tehnika põhjalikum väljatöötamine jäi hilisemasse perioodi. Babüloonia horoskoopides võetakse arvesse planeete, tähtkujusid, osaliselt ka planeediasendeid, eriti nende ühendusi Päikesega. Kasutusele võeti planeedi salajane kodu – tähtkuju, milles asudes on planeedil eriline mõju. Usutavasti kujunes just sellest hellenismiajastul välja planeetide domineerimise ja eksiili õpetus.


tagasi esilehele ...


 
Horisondi e-post - horisont@datanet.ee