2 / 1 9 9 8   M Ä R T S  
 h o r i s o n t  
   
 I N I M E N E  L O O D U S  U N I V E R S U M
  Uhkus ajab upakile (Simuna)
Julius Põldmäe
 
 
Viimasel ajal räägitakse üha rohkem luksusest — olgu siis seoses linnatänavaid ummistavate või maanteel kihutavate luksusautodega, liisinglepingutega nende soetamiseks, toretsevate elamute ehitamise või korterite remontimisega, riigiraha kulutamisega “õppereisideks” eksootilistesse maadesse või seninähtamatute hõrgutistega kaetud pidulaudadega.

Mis on luksus? 1972 ja 1990 ilmunud E(N)E sellele küsimusele vastust ei anna. Ju siis ei elatud nõukogulikul ajal luksuslikult või ei loetud kõrgete külaliste auks korraldatud vastuvõtte ja saunaõhtuid luksuslikeks. Küll annab vastuse 1935. aastal ilmunud entsüklopeedia: Luksus (lad.) ehk toredus, igasugune kulutis, mis ületab teatava rahvakihi või rahvaterviku kohalt ja ajalt tingitud elustandardi. Sõna luksus tarvitatakse ka raiskamise ja väärtuslikkude haruldaste esemete tarbimise mõttes. Vastus on ammendav ja sobib praegusessegi aega.

Luksusnähud kerkivad esile tavaliselt pärast erakordseid olukordi, mil rahvakihtide elutingimustes kerkivad esile suured erinevused. Nii on see praegu — pärast omariikluse ootamatut taastumist ja vaba turumajanduse tekkimist. Nii oli see kaheksakümne aasta eest — tsaarivõimu alt vabanemise ja võiduka Vabadussõja järel. Nii oli see ka sajandeid tagasi — pärast kohutavaid nälja-aastaid, Põhjasõda ja hävitavat katku. Ajaloolise huvi ja osalt ka analoogia seisukohalt peatugem sellel viimasel perioodil.

Peaaegu nagu kõnnumaa
Aastail 1695-1697 tabas Eestimaad raske näljaaeg, mil kroonik Christian Kelchi andmeil suri Põhja-Eesti neljas maakonnas nälga kokku umbes 50 000 inimest. Järgnenud Põhjasõda nõudis suure osa elanikkonnast, 1710. aasta must surm aga näiteks Harju maakonnas 80,3 protsenti talupoegkonnast. Kui siia lisada see osa aadlikest, kes olid Põhjasõja lahinguis langenud, maalt põgenenud või veel Rootsi lippude alla jäänuina Rootsimaale siirdunud, siis selgub, et Eesti oli jäänud elanikest peaaegu tühjaks, maa ise aga oli rüüstamiste ja hävingu tõttu muutunud kõnnumaaks.

Ka pärast Põhjasõda tahtis raha “pesemist”
Aga nagu ikka pärast katastroofe hakkas rahvaarv kiiresti kasvama. Kui 1712. aasta loenduse andmetel elas näiteks Harjumaal 5711 talupoega, siis 1716. aastaks oli neid juba 11 012, s.o. ligi kaks korda enam. Siitpeale saabus pikem rahuaeg ning algas laostunud majanduse taastamine. Mitmed mõisnikud said konfiskeeritud majapidamised tagasi, kogu sõjaaja maal elanud mõisaomanikud laiendasid tootmist. Need, kes majapidamisega toime ei tulnud, hakkasid oma mõisaid müüma kaugemalt tulijatele. Neil puhkudel võis täheldada ka “rahapesu”, mille ilmseks näiteks on abielupaar kindral Herman-Jensen von BohnCatharina von Brevern (1739. aastal ilmunud esimese eestikeelse piibli tõlke finantseerijad), kes ostsid aastail 1729-1730 kokku suhteliselt tühise hinna eest mõisate hiigelkompleksi (Maardu, Kostivere, Jägala, Ülgase, Kambi, Raasiku, Alavere ja Pikva) kindrali sõjaolukorras teenitud (!) ja tsaarilt saadud kingitussummade ning proua Lätimaal asunud mõisate müügist saadud rahade arvel.

Väike pärandus ja palju pärijaid
Mõisamajapidamiste tervenemise perioodil oli noorem aadelkond siirdunud suures osas Saksamaa ülikoolidesse, sealt naasnuina aga asuti oma pärandusosade väljanõudmisele vanemailt või õdedelt-vendadelt, et endalegi mõisat soetada ja õige isamaalasena oma pinnal seista. Pärandusosad aga olid tavaliselt küllaltki suured, nende maksmine sageli ülejõukäiv.

Huvitava näitena võib sellest valdkonnast tuua Eestimaa Rüütelkonna peamehe, Anija mõisaomaniku Fabian-Ernst Staël von Holsteini pärandi jagamise pärast tema surma 13. märtsil 1772.

Fabian-Ernst Staël von Holsteinile kuulus Harjumaal viis mõisat. Tal oli abielust 14 last, kellest perekonnapea surma ajal elasid neli poega ja kaheksa tütart. Varanduse jagamisel sai iga poeg ühe mõisa pluss 9000 rubla sularahas, iga tütar 4000 rubla sularahas. Abiellumisel pidi iga tütar saama lisaks veel kaasavara, mille Fabian-Ernst Staël von Holstein enda käega ühele märkmikulehele oli kirjutanud. Kaasavara hulka pidi kuuluma:

raha ja pruudikleit (500 rubla väärtuses), 1000 loodi (12,8 kg) hõbedat koos valmistajatasuga (650 rubla), voodi (132 rubla), argipäevavoodi (50 rubla), siidist tekk (45 rubla), kaks argipäevatekki (20 rubla), hommikumantel (46,5 rubla), pruudisärgid (20 rubla), muud kleidid (219 rubla), toolid, sohvad, kummut (67 rubla), kolm peeglit (73 rubla), vask (50 rubla), tina (50 rubla), raudasjad (20 rubla), portselan (25 rubla), kastid (15 rubla), küünlad (vaha, 16 rubla). Kogu loetletud kraami väärtuseks tuli 2000,5 rubla.

2000 rubla eest sai tookordseid teraviljahindu arvestades osta 133 000 kg rukist, mis praegustes hindades arvestatuna teeb 250 000 krooni. Ja seda ainult ühe tütre kaasavarana! Fabian-Ernst Staël von Holsteinil oli aga meheleminevaid tütreid kaheksa!

Laostumine silme ees
Selliste kapitalide jagamise puhul pole midagi imestada, kui mõisamajapidamised seisid taas rahaliste raskuste ees. Rüütelkonna liikmed said häda korral küll laenu rüütelkonna kassast, kuid 18. sajandi teiseks pooleks olid laenuvõimalused suure nõudluse tõttu ahenenud. Mitmed laenu saanud mõisnikud polnud enam võimelised laene tagasi maksma, pealegi puudusid kassal usalduväärsed andmed mõisatel juba lasuvate võlgade kohta.

Sellises raskes majanduslikus olukorras hakkasid aadelkonna mõnedki nooremad ja edumeelsemad liikmed otsima abinõusid olukorra parandamiseks. Üheks niisuguseks silmapaistvaks võitlejaks kujunes Saksamaal õppinud Kostivere noor mõisnik Johann von Brevern (1749-1803). Ta oli ka mujal Euroopas laialt ringi liikunud ning puutunud kokku luksuslike eluviiside ja ülejõu käivate laenude tõttu laostunud aadlisuguvõsadega. Kuid Johann von Brevern oli tutvunud ka sellise olukorra parandamise abinõude — hüpotekaarkorra ja luksusevastaste seaduste rakendamisega. Valituna 1777 Eestimaa Rüütelkonna sekretäriks ning mitmetesse teistessegi ametitesse (sh. maamarssaliks), oli ta hästi kursis ka Eestimaa oludega ning tal oli paljudel juhtudel tulnud korraldada laostunud aadliperede rahalisi, perekondlikke ja muid majanduslikke vahekordi. 1772. aastal oli ta abiellunud Anija mõisaomaniku Fabian-Ernst Staël von Holsteini tütre Anna-Elisabethiga ja võtnud äialt vastu eelkirjeldatud rikkaliku kaasavara. (Kahe kuulsa aadlisuguvõsa, Staël von Holsteini ja von Breverni ühinemise märgina ilutseb veel praegu Kostivere mõisahäärberi ukse kohal nende suguvõsade ühendatud vapp.)

Johann von Breverni arvates pidi olukorda parandama hüpoteekraamatute (kinnistusraamatute) sisseseadmine. Nende alusel saanuks täpse ülevaate iga kinnisvara majanduslikust ja juriidilisest seisundist. Veel propageeris ta seaduse rakendamist luksuse vastu võitlemiseks.

Maapäeva otsus: peitsitud kirstus
Küsimust krediidivõimaluste kokkuvarisemisest ja sellega seoses abinõude rakendamisest tarbetute kulutuste, pillamise ja toreduse vastu võitlemiseks arutati Eestimaa Rüütelkonna Maapäeval 29. jaanuaril 1780. Idee hüpoteegisüsteemi korrastamiseks ja hüpoteegiraamatute sisseseadmiseks leidis üldist poolehoidu, kuid lõplikuks rakendamiseks soovitati enne tutvuda maakondade seisukohtadega. Küll aga tunnistati vajalikuks abinõude rakendamine luksuse vastu võitlemiseks ning Maapäev otsustas järgmist.

Ühelegi aadlikule ei tohi lubada kanda midagi muud kui üht lihtsast kalevist riietuseset; kõik sametisest ja siidisest kangast kleidid, tikandused ja kõiksugu äärekaunistused, kuldsed ja hõbedased tressid, kuldsed ja hõbedased nööbid peab täielikult keelatama; lubada võib siiski üht siidist aluskleiti.

Aadellik naistetuba peab samuti edaspidi oma ühevärvilises ja taftist või atlassist äärekaunistustega riietuses piirduma nendesamade materjalide ja värvidega, kasutama mantliteks ainult ühevärvilist sametit ja karusnahka, kusjuures kõik äärekaunistused kullast, hõbedast, pitsist ja lilledest on keelatud.

Loobuda tuleb kõigist välismaal valmistatud peakatteist ning lubatud on ainult kasutada kodumaiseid lihtsaid peakatteid.

Kaasavaraks on keelatud anda briljante ja muid väärtasju, samuti välismaalt sissetoodud hinnalist ja raske siidiga kaetud mööblit.

Matuste puhul võib kanda üht lihtsalõikelist leinaülikonda, meestel mustast kalevist, naistel mustast siidist või mustast täistaftist. Keelatud on sametiga või kaleviga kaetud kirstud, lubatud ainult lakitud või peitsitud kirstud.

Pulmasöömingute ajal on keelatud kõik peened veinid, inglise õlu, kallid desserdid ja kõik muu taoline; lubatud ainult rheinvein, punane vein ja prantsuse vein; hoiduda tuleb roogade üleküllusest ja mittevajalikest kulutustest, ka uuest hõbedast või portselanist lauaserviisist, kaasa arvatud hõbelusikad, -noad ja -kahvlid.

Välismaiseid tõldu, vankreid ja tõllahobuseid ei tohi tellida; neid hobuseid võib kasutada ainult tõuaretuseks.

Et aga mittevajalikke kulutusi vältida, lubatakse lähima Maapäevani kanda (ära kulutada) juba tagavaraks soetatud riietusesemeid ning pidulikele sündmustele ilmuda riietatuna seniste eeskirjade kohaselt.

Järelvalve määratud tingimuste täitmise üle panna kihelkonna kõrgemale kirikueestseisjale, kellele anda õigus karistada üleastujat kuni 50 rublani ulatuva trahviga kiriku igapäevaste väljaminekute katteks.

Raske öelda, millisel määral need eeskirjad suutsid luksust pidurdada, kuid arvata võib, et pikemaajalist mõju neil polnud. Pool sajandit hiljem elas aadelkond suures osas just pillamise tõttu jälle vaesuse piirimail. Olukorra leevendamiseks tuli 19. sajandi keskpaigas asuda talukohtade müümisele või raharendile andmisele. Tänu sellele sai hakata edukalt arenema Eesti talupoegkond, kellele toetudes võideti murranguaastail (1917-1918) kätte Eesti iseseisvus!


JULIUS PÕLDMÄE (1911) on erialalt jurist (lõpetanud Tartu ülikooli 1941), kuid pärast Siberist tagasipöördumist ei lubatud tal tegeleda oma erialal ning ta asus tööle põllumajandusse (töötades muuhulgas 15 aastat kolhoosiesimehena). Ajaloo vastu tunneb huvi juba noorusest, on uurinud ja avaldanud mitmeid raamatuid ja kirjutisi põllumajanduse ja Harjumaa valdade ajaloost.


tagasi esilehele ...


 
Horisondi e-post - horisont@datanet.ee