6 / 1 9 9 8   S E P T E M B E R  
 h o r i s o n t  
   
 I N I M E N E  L O O D U S  U N I V E R S U M
  Lipp nagu ikoon
TIIT SAARE (1956)
ajaloolane,
uurinud lippe ja vappe 1978. aastast
 
 
Juunis sängitati viimsesse puhkepaika viimase Vene isevalitseja perekond. Nikolai II kirstu kattis piduliku hüvastijätutseremoonia ajal lipp, millel oli kujutatud tsaaririigi kahepealise kotkaga vapp. Kui kaugele aegade hämarusse ulatuvad vene rahvuslipu ja tsaari standarti juured?

Kuni Peeter I valitsemisajani domineeris vene sümboolikas bütsantsi traditsioon. Nii puudus seal veel 17. sajandi keskpaiku euroopalikult lihtsa kujundusega lipp, mis olnuks eristatav suure vahemaa tagant. Tolleaegsed tsaarilipud, stjagid, sarnanesid oma kujunduselt ikooniga. Tavaliselt kujutati stjagil Kristust. Ivan Groznõi stjagil oli aga ratsutav vürst-pühak inglite keskel. Aleksei Mihhailovitši stjagi kaunistasid Moskva siluett, tsaarikotkas ja Moskva alla ühendatud vürstkondade sümbolid. Stjagist erines oluliselt streletsipolgu lahingulipp, millel oli põhikujundiks euroopalik rist. Ühevärvilist lipukangast ääristas teist värvi servis.

Inglise kuninga kingitus
1688. aasta kevadel leidis noor tsaar, 16aastane Peeter Aleksejevitš Izmailovo mõisa ühest kuurist paadi, mille oli kunagi Ivan Groznõile kinkinud Inglise kuningas Edward VI. Paat tehti korda ja noor tsaar sõitis sellega mõisa tiikidel ning Jauza jõel. Paadil lehvis ka lipp, mille arvatavasti kujundas Peeter ise. Sellest sai alguse Peeter I eriline huvi nii mereasjanduse kui lippude kujundamise vastu. Hiljem, kui tsaar kasutas seda paati, "Venemaa laevastiku vanaisa", mereparaadide vastuvõtmiseks, lehvisid sellel Peetri kujundatud güüs ja karabelnõi štandart.

Lipukavandaja Peeter
Karabelnõi štandarti ehk tsaaristandarti kujundamisel lähtus Peeter I Saksa Rahva Püha Rooma Keisririigi kotkaga keisrilipust. 1700. aastal lisas ta sellele kolm kaarti, millel kujutati Valge, Musta ja Kaspia mere rannajoont. Pärast Neeva suudmes asunud Nöteborgi vallutamist lisati lipule kaart Balti mere rannajoonega.

Peeter I loomingulised otsingud ei piirdunud ainult ülaltoodud standartiga. Tema käe all valmisid tol ajal kõikide kasutatavate lippude ja vimplite kavandid. Paljud neist ebaõnnestusid, õnnestunud disainiga lipud on aga kasutusel tänapäevani.

Üks Peetri õnnestumisi oli trikoloor, mille kavandamisel lähtus Peeter Madalmaade ehk Hollandi lipust. Oli ju Holland tollal üks tugevamaid mereriike Ühendatud Kuningriigi kõrval. Peetri välismaalastest sõprade hulgas osales Vene laevastiku loomisel hollandlane Franz Timmermann. Vene trikoloori värvide järjestus matkib Madalmaade vanimat merelippu, mida kasutasid 16. sajandil meregöösid. Tsaar võis lähtuda siin aga ka asjaolust, et värvide järjestuse kaudu eristada oma lippu Hollandi lipust. Vene ajaloolane P.I.Belavenets on püüdnud värvide valikut ja järjekorda põhjendada varasema Vene merelipu olemasoluga. Nimelt olevat esimesele Vene sõjalaevale "Orjol", kui see 1668. aastal vette lasti, heisatud streletsilipu eeskujul valmistatud sinise ristiga valge-punane plagu.

Esimene valge-sinine-punane trikoloor valmis 1693. aastal ja selle kinkis Peeter I peapiiskop Afanassile. Lipul oli ka kuldne tsaarikotkas. See kotkaga trikoloor ehk tsaarilipp kujunes esimeseks standartseks sõjalipuks nii merel kui maal. Trikoloori alusel kujundas Peeter I ka üheksa triibuga admiralilipu, mis samuti matkis Hollandi admiralilippu.

"Suure saatkonna" naasmisel Lääne-Euroopast tõi Peeter I Britanniast kaasa šotlaste Püha Andrease diagonaalristi (vt. "Horisont" 3/1994), mida ta kasutas kõigepealt seoses Aasovi kampaaniaga. Risti kasutamist põhjendas fakt, et Jeesuse jünger Andreas suri märtrina Sarmaatias (Lõuna-Venemaal). Kõigepealt asutas tsaar uue sümboli õigustamiseks Andrei Pervozvannõi ordeni.

Andrease ristiga lipp lehvis esmakordselt 1699. aastal sõjalaeval "Krepost", millega sõideti läbirääkimistele türklastega. Lipp oli oma kujunduselt ebaõnnestunud, kuna sinine rist sulas kauguses kokku trikoloori värviliste laidudega. Õnnestunuks osutus aga Briti Union Jack'i eeskujul valmistatud laeva vöörilipp, güüs, mis heisati ka merekindlustele. Veel oli güüs ka kindraladmirali tunnuseks.

Iseseisvalt oli Andrease rist esindatud "liiniadmiralide" lippudel. Need kolm erivärvilist plagu tähistasid, vastavalt trikoloori värvide järjekorrale, põhilaevastikku, avangardi ja arjergardi komandöre ja nendele alluvaid laevu. Neid lippe kasutati eelkõige merelahingus, kus kogu laevastik jaotati kolmeks taktikaliseks üksuseks.

Ahtrilipul vahetas Andrease rist trikoloori välja 1719. Sellel algsel Andrejevski flagil oli rist kuni 1712. aastani hõljuv. Siitpeale aga ulatusid diagonaalristi, saltiiri, harud lipu nurkadesse. Trikoloor jäi edasi militaarsümboolikasse vimplina. Kolmevärviline lipp ise aga kujunes tsiviillaevastiku, kaubalaevade, tunnuseks kui kommertšeski flag.

Rahvuslik ärkamine
Venemaal Peeter I kujundatud lipud olid kõik tsaaririigi ja selle asutuste sümboliteks ega kuulunud kasutamisele eraisikute poolt. Rahvuslipu küsimus tekkis 19. sajandil seoses vene rahvusliku ärkamisega pärast 1812. aasta isamaasõda. Esimest korda kasutati rahvusvärvidena must-kollast-valget. Kuuldes Napoleoni lüüasaamisest Waterloo all 1815, heiskasid Moskva linna elanikud oma rõõmu väljendamiseks kõikjale Vene vapivärvides lipud.

1858. aastal tsaar Aleksander II Vabastaja ajal kinnitas Senat vapivärvides trikoloori V.Adlerbergi ettepanekul ainsaks Vene riigilipuks ja seega ka rahvuslipuks. See akt tekitas aga vastuseisu vene haritlaste ja aadelkonna seas, kes pidasid õigemaks Peeter I trikoloori. Vapivärvides lippu peeti saksapäraseks, kuna selle värvid ühtisid must-kollase Saksa Püha Rooma/Austria-Ungari impeeriumi lipuga. Siit sai alguse aastakümneid kestnud vaidlus n.-ö. õigete Vene värvide üle. Kumbki pool, nii valge-sini-punast toetavad vene haritlased ja aadlikud kui ka "saksa värve" pooldavad õukondlased, viitas vaidlusaluste värvide kasutamisele juba Peeter I poolt. Arutelu esimese vooru lõpetas tsaar Aleksander III, kes 1883. astal taastas oma ukaasiga valge-sini-punase kolmvärviku staatuse merelipuna (natsionalnõi kommertšeski flag). "Saksa lipp" jäi eraisikute poolt kasutatavaks rahvuslipuks (gerbovõi narodnõi flag).

Vaidlus jätkub
Reaalses elus sagenes aga merelipu kasutamine Vene rahvuslipuna, kuna see seostus enam vene patriotismi ja sõjalise kuulsusega. Värvikolmikut seostati ka heraldiliselt korrastatud Moskva vapiga: hõbedane Georg ja hobune, sinine mantel ja punane kilbiväli. Veel olid värvid kujunenud panslavismi sümboliks. Ametlikult esines see värvigamma Serbia ja Tšernogooria ning osaliselt Bulgaaria lipul. Samu värve kasutasid rahvuslippudel Austria-Ungaris elavad tšehhid, slovakid, sloveenid ja horvaadid. Valge-sini-punase prioriteeti põhjendas ka maailmasõja eelõhtul tihenenud poliitiline koostöö Prantsusmaa ja Britanniaga (Entente).

20. sajandi algul jätkunud vaidlus otsustati lõpetada kompromissiga. 1905. aastal kujundati uus riigilipp, mille aluseks oli merelipp kollase ruuduga güüsil. Ruut kujutas musta kotkaga tsaaristandarti. See kompromisslipp jäi aga vaidluse ja puhkenud maailmasõja tõttu kinnitamata. Pärast veebruarirevolutsiooni kujunes kommertšeski flag ainsaks Vene riigilipuks, kuigi seda ametlikult kinnitada ei jõutud. Enamlaste oktoobripööre asendas trikoloori punalipuga.

Punase kultus
Punalipu ametliku kinnitamisega Vene Sotsialistliku Föderatiivse Nõukogude Vabariigi tunnuseks trikoloori kasutamine keelustati ja selle heiskamine võrdsustati kontrrevolutsioonilise tegevusega. Punase kultus muutus "töörahvariigis" totaalseks absurdiks, millest "Horisondi" vanematel lugejatel on ettekujutus olemas.

Lipuajaloo seisukohalt tähendas nõukogude punalipp tagasiminekut antiikrooma ja islami traditsioonide juurde. Seda iseloomustab ühevärvilisele kangale maalitud või õmmeldud tekst või initsiaalid. Vene SFNV, 1937. aastast NFSV lipul olid slaavilikud tähed RSFSR.

Nõukogude sümboolikas moodustas erandi merelipp, mille kujunduses oli lubatud kasutada piktograafilisi ja värvilisi sümboleid. Enamkasutatavaks embleemiks kujunes punatäht, mis muutus ka Nõukogude Liidu riigilipu üheks sümboliks. Sinine sümboliseeris mälestusena tsaari merelipult Vene sõjalaevastiku traditsioone. Sinine jäi alles ka 1930. aastatel kinnitatud uuele merelipule.

Vene NFSV riigilipule kinnitati sinine püstlaid 1954. aastal. Värv tuletati Andrei Pervozvannõi ordenilindilt, mida kandis tsaariliku tunnusena ennast Peeter Kolmandaks nimetanud Jemeljan Pugatšov.

Uuesti kujunes valge-sini-punane kolmvärvik Vene riigitunnuseks 1991. aastal president Jeltsini ukaasiga. Lippu ei ole kinnitanud veel Riigiduuma.

Vene lipuvärvid tähendavad ausust (valge), ustavust (sinine) ja mehisust (punane).


1688. aastal Izmailovo mõisas vette lastud "Vene laevastiku vanaisal" lehvis Peeter I standart, mis oli aluseks hilisemale riigistandartile.
  Tsaar Aleksei Mihhailovitši stjag 1668. aastast.
 
  "Orjoli" lipp aastast 1668.

Karabelnõi štandart 1703-1917. Kotka küüniste ja nokkade vahel on kaardid Valge, Kaspia, Musta ja Balti mere rannajoonega.   Kokard   Aasovi retke lipp 1699. aastast, mis lehvis sõjalaeval "Krepost".   Andrejevski flag
1717-1712.


Andrejevski flag
1712-1917
(uuesti 1991).
  1693. aastal piiskop
Afanassile kingitud
tsaarilipp.


Vene admiralide lipud 1700-1865.
1. admiral - põhilaevastiku juht.
2. admiral - avangardi juht.
3. admiral - arjergardi juht.


Vene ja Hollandi
admirali lipp
17.-18. sajandil.
  Güüs 1700-1917.   Güüs 1924-1932.


Gerbovõi narodnõi
flag. Riigilipp
1858-1883.
  Kompromisslipp.   Sõjalaevastiku lipp
1935-1991.


Vene SFNV lipp
1920-1936.
  Vene NFSV lipp
1954-1991.tagasi esilehele ...


 
Horisondi e-post - horisont@datanet.ee