5 / 1 9 9 8   A U G U S T  
 h o r i s o n t  
   
 I N I M E N E  L O O D U S  U N I V E R S U M
  Missugused on tšehhi vapp ja lipp?
MAIRI KÕRVEL
tšehhofiil
 
 
Lipp
Ka praegune Tšehhi Vabariigi lipp on loodud aastal 1918 uue Tšehhoslovakkia Vabariigi sümbolina. Tookord tõlgendati selle värve nii: punane ja valge - Tšehhi (ja ka Poola) rahvusvärvid - sümboliseerivad tšehhi rahvast, sinine kiil nende vahel aga slovakke (hiljem Moraaviat). Tšehhoslovakkia õigusjärglasena jättis pärast riigi jagunemist 1. jaanuaril 1993 selle sümboli enda kasutada Tšehhi Vabariik. Slovakkia Vabariik lõi endale uue lipu.

Vapp
Praegune Tšehhi Vabariigi riigivapp on loodud 1993 ning see on kombinatsioon kolmest ajaloolisest vapist: kahest ühesugusest lõviga ning kahest erinevast kotkakujutistega vapist. Tšehhi lõvi - valge või hõbedane tagajalgadel seisev kahesabaline kuldset krooni kandev lõvi punasel vapikilbil - on iidne Tšehhi kuningate vapimärk, mis esines juba vanadel müntidel, pitsatitel jne. Vanim senini teadaolev õigetes värvides vapijoonis on säilinud 1320. aastast. Sinisel vapikilbil asuv punase-valgeruuduline emakotkas on ajalooline Moraavia markkrahvkonna vapp, kollasel kilbil must, valge ristimärgiga emakotkas aga Sileesia maade vapp. Juba enne kuningriigi tekkimist oli ka Tšehhi maid vürstidena valitsenud Pøemysliidide dünastia vapimärgiks must emakotkas, mida nimetatakse "leegitsevaks", kuna selle tiivasuled on ääristatud tuleleekide kujutistega. tšehhofiil


Tagasi esilehele ...


 
Horisondi e-post - horisont@datanet.ee