5 / 1 9 9 8   A U G U S T  
 h o r i s o n t  
   
 I N I M E N E  L O O D U S  U N I V E R S U M
  Millised on tšehhid?
RAILI ALLMÄE
antropoloog
 
 
Tänapäeva Tšehhimaa rahvastikust 94% on tšehhid. Tšehhid on lääneslaavi rahvas. Niisiis kuuluvad nad, nagu kõik slaavi rahvad, europiidsesse suurrassi, kuid nendegi hulgas eristatakse antropoloogilisi rasse ehk tüüpe - näiteks balti, keskeuroopa, karpaadi-dinaari jne.

Kas heledad või tumedad silmad?
Nagu kõigil slaavlastel, nii varieerub ka tšehhide silmade värvus heledast kuni päris tumedani. Tšehhimaa loodeosas kohtab enamasti heledaid silmi (50%), tumedaid on seal vaid 5-7%. Samas piirkonnas on tumedapäiseid tšehhe 30%, heledajuukselisi aga kohtab harva. Tšehhimaa lõunaosas on heleda- ja tumedajuukselisi inimesi peaaegu pooleks, viimaseid ehk veidi enam. Tšehhimaa keskosas on aga heledasilmsus juba tunduvalt harvem nähtus (30%) ning tumedajuukselised on märgatavas ülekaalus (50-60%).

Kas nõgus või sirge nina?
Nõgusat ninaselga tuleb sagedamini ette Euroopa põhjaosas elavatel slaavlastel. Lõunapoolsetele, sealhulgas tšehhidele, on omasem sirge ninaselg.

Millise kujuga nägu ja pea?
Üks antropoloogilisi tunnuseid on näo laius ja kõrgus, mille põhjal hinnatakse näokuju ümarust. Slaavlastele on üldiselt iseloomulikud keskmised näo mõõtmed. Pisut erinevad on ukrainlased, tšehhid ja slovakid, kelle näo laius on keskmisest suurem ja seega näokuju ka ümaram.

Pea kuju iseloomustab peaindeks, pea laiuse ja pikkuse vahe. Mida suurem on indeks, seda ümaram on pea. Slaavlaste peaindeks jääb 78-89 vahele. Tšehhid on suhteliselt ümara peaga, nende peaindeks on vahemikus 83-85.

Kui pikad?
Tšehhid on üks pikakasvulisemaid rahvaid Euroopas. Tšehhimaa kõige pikemad mehed ja naised elavad Lõuna-Tšehhis.

Niisiis - tšehhid on suhteliselt ümara pea ja näokujuga, enamasti tumedasilmne ja tõmmujuukseline pikakasvuline rahvas!


Tagasi esilehele ...


 
Horisondi e-post - horisont@datanet.ee