5 / 1 9 9 8   A U G U S T  
 h o r i s o n t  
   
 I N I M E N E  L O O D U S  U N I V E R S U M
  Mis on Sámo riik?
SIIRI VOMM
TÜ tšehhi keele tudeng
 
 
Suure rahvasterändamise lõpul liikusid slaavlaste järel Kesk-Euroopasse türgi hõimude survel avaarid ja jõudsid 6. sajandi teisel poolel endisesse Rooma provintsi Pannooniasse.

Mõned slaavi hõimud olid ilmselt avaaride võimu all. Nn. Fredegari kroonika järgi (kirjutatud u. 660 Burgundias) kasutasid avaarid neid sõjalistes aktsioonides, kogusid neilt tribuuti ja tarvitasid vägivalda nende naiste kallal. Järgmine slaavlaste põlvkond - avaaride ja slaavi naiste pojad - hakkas avaari ülemvõimu vastu võitlema. Frangi kuninga Chlotar II valitsusajal 623-624 toimus avaaride vastu suur ülestõus, millega liitus ka frangi kaupmees Sámo oma kaaskonnaga. Nende käe all langes palju avaare ja ilmselt sellepärast valisid slaavlased Sámo endale kuningaks. Tema valitsuse ajal peeti avaaride vastu mitmeid sõdu.

Sámo riik suutis püsida lahingutes nii avaaride kui frankide vastu. Aastal 631 sattus Sámo sõjalisse konflikti Frangi riigiga. Frangi kuningas Dagobert I (629-638) alustas slaavlaste vastu sõda kolmest küljest. Kui langobardid ja alemannid saavutasid lahinguis edu, sai Dagoberdi juhitav frangi vägi lüüa Wogastisburgi all (Wogastisburgi asukoht on tänaseni teadmata). Peale võidukat lahingut ründasid slaavlased Frangi kuningriiki. Sõjakäigu tulemusena lõi Frangi riigist lahku serbi vürst Drevan ja läks Sámo poole üle.

Sámo riigi piirid ei ole täpselt teada, samuti tema keskus. Suurem osa Sámo riigi territooriumist asus Tšehhias, edelas ulatus riik arvatavasti Ees-Alpideni, loodes liitus sellega Serbia. Vähem andmeid on lõunapiiride kohta, mis ilmselt asusid Bratislava kandis.

Sámo riik rajanes hõimude liidul, tegeldi põllumajandusega, käsitööga (nn. Praha keraamika) ja käidi röövretkedel naabermaades. Fredegari kroonika järgi valitses Sámo 35 aastat, tema surma järel riik lagunes.


Tagasi esilehele ...


 
Horisondi e-post - horisont@datanet.ee