5 / 1 9 9 8   A U G U S T  
 h o r i s o n t  
   
 I N I M E N E  L O O D U S  U N I V E R S U M
  Miks on pärn tšehhide rahvuspuu?
MAIRI KÕRVEL
tšehhofiil
 
 
Tšehhid peavad oma rahvuspuuks pärna - see sümboliseerivat pehmet, romantilist ja hella slaavi hinge, vastandina karmidele ning süngetele germaanlastele, kelle sümboliks oli tamm. Tegelikult ei ole pärn rahvuse sümbolina kuigi eakas - see on üks eelmise sajandi alguse rahvusliku taassünni ajal tekkinud uuematest traditsioonidest.


Tagasi esilehele ...


 
Horisondi e-post - horisont@datanet.ee