5 / 1 9 9 8   A U G U S T  
 h o r i s o n t  
   
 I N I M E N E  L O O D U S  U N I V E R S U M
  Mitu ordut ja ordenit on tšehhidel?
HANNES WALTER
ajaloolane
 
 
Asudes Saksa Rahva Püha Rooma riigi südamaadel, on Tšehhimaa seotud enamiku kristlike rüütliordude ja vennaskondade ajalooga. Kummatigi võib nimetada mõningaid lokaalseid ordusid, mis toimisid kas ainult või siis peamiselt Tšehhimaal.

Tšehhi ajaloolased ise peavad ainsaks rahvuslikuks orduks Punase Tähega ristiordut, mida allakirjutanu on juba vaadelnud "Horisondis" (3/1995). Tšehhimaaga on aga seotud ka üks kõige hilisemaid võitlevaid rüütliordusid Euroopas. Selleks oli Kristuse Sõdurite ordu (ladina Ordo Militiae Christi), mille 1617. aastal asutas Guastalla hertsog Ferdinand II. Juba järgmisel aastal paiknes ordu keskus ümber Määrimaale Olomouci, et võidelda äsjapuhkenud 30aastases sõjas Katoliikliku Liiga ridades. Ferdinand II pärines Mantovas valitsenud Gonzagade kõrvalliinist. Kui 1627 suri Mantova hertsog Vincenzo II, pretendeeris Ferdinand Habsburgide toel Mantova troonile. Oma pürgimuste toeks rakendas Ferdinand ka ordu, mis 30aastase sõja lõppemisel oli ilma tegevuseta. Mantova pärilussõjas 1628-1631 sai Ferdinand lüüa ja ordu hääbus. Vendade tunnuseks oli mustvalgena poolitatud kreeka rist.

Innukas ordude asutaja veel 17.-18. sajandi vahetusel oli krahv F.A. Sporck. Ta alustas omal ajal kõrgemas seltskonnas moes olnud jahiordu asutamisega. Tegu oli vürstide jahiseltsinguga, millele anti väärikust ordutunnuste abil. Jahiordudel oli aga kohati väga suur mitteametlik poliitiline mõju, kuna jahil ja hiljem jahisaaki nautides võis vürstile sundimatult "head nõu" anda. Krahv Sporck, valitsedes Euroopa parimate hulka kuuluvaid jahiparke, asutas 1695. aastal maineka Püha Hubertuse jahiordu. Selle tunnuseks oli punase lindi küljes ketiga kantav kuldmedaljon Püha Hubertuse stseeniga. Medali küljes rippus kuldketikesega väike jahisarv. Ordul võis olla korraga vaid 24 liiget ja liikmeks pääsemist ihaldati kogu Kesk-Euroopas. (Tunduvalt tagasihoidlikum oli Moraavia vürsti Dittrichsteini Püha Christophuse jahiordu.)

Juba vanema mehena, aastal 1732 asutas krahv Sporck Kotka ja Risti ordu, mis kuulub nn. intiimordude klassi. Taolised väikese liikmeskonnaga vennaskonnad sündisid kogu Euroopas suurte ordude kõrvale ja neil oli suur mõju rüütelkonna ühtekuuluvuse kasvatamisel. Ordusse võttis meister Sporck nii rüütleid kui vaimulikke. Ordu väliseks märgiks oli kuldne kotkas, mille rinnal kristallsüdamel ristilöödud Lunastaja keset leeke, kotka küünistes aga rist ja ankur.

Ajal, mil Tšehhi maad kuulusid Habsburgide impeeriumi, ei olnud erilisi tšehhidele mõeldud ordeneid peale ühe erandi. Selleks on äärmiselt haruldane Böömi aadlirist (Böhmische Adelskreuz). Formaalselt on tegu mälestusristiga, mille keiser Franz I asutas 1814 annetamiseks neile Tšehhi aadlikele, kes sõjakäigul Pariisi moodustasid keisri ihukaitse - Nobelgarde. Selle koosseisus oli aga vaid 38 meest, kõik vanimate suguvõsade esindajad.


Tagasi esilehele ...


 
Horisondi e-post - horisont@datanet.ee