5 / 1 9 9 8   A U G U S T  
 h o r i s o n t  
   
 I N I M E N E  L O O D U S  U N I V E R S U M
  Kuidas jõudsid Jan Ámos Komenský ideed Eestisse?
LIIVI AARMA
ajaloolane
 
 
Tänapäeva argiteadvus seob Tšehhi Vabariiki ikka rohkem Ida-Euroopaga. Tegelikult oli Tšehhimaa 15.-16. sajandil üks Euroopa kultuurikeskusi ning Karli ülikool üleeuroopalise tähtsusega teaduse tegemise paik. Praha ülikool oli pikka aega juhtiv jõud Euroopa reaal- ja täppisteaduste põllul. Prahas töötas ja lõpetas oma maise teekonna näiteks kuulus rootsi-taani astronoom Tycho Brahe, kes on maetud Praha toomkirikusse.

17. sajandil tõi aga Tšehhimaale au ja kuulsust kasvatusteaduse korüfee Jan Ámos Komenský. Ikka on rõhutatud tema novaatorlust pildimaterjali kasutamisel konkreetses õppetöös. Ning seda ka surnud, kuid teaduskeele seisuses olnud ladina keele õppimisel. Hiljem arendas Komenský oma meetodit edasi ning kasutas seda mis tahes keele omandamise kergendamiseks.

Õigupoolest on mõneti vastuoluline rõhutada pildi kasutamist kui midagi täiesti uudset, sest varases trükikunstis 15.-16. sajandil prevaleerus just pilt teksti ees. See on ka üsna loomulik, sest kirjaoskus oli tollal ikkagi privilegeeritud klasside eesõigus (vaatamata 16. sajandi Euroopa linnaelanike ellu jõudsalt sisse tungivatele makse- ja arveldustehingutele). Osaliselt oli pildi domineerimine 16. sajandi ilmalikus raamatus tingitud ka asjaolust, et Gutenbergi leiutise (liikuvate trükitüüpidega trükkimine) kõrval kasutati rohkesti nn. plokktrükki, mis tugines puulõikele. Mida uut siis Komenský ikkagi pildi kasutamisse tõi? Komenský rakendas õpetamisel 16. sajandi algul Itaaliast levima hakanud embleemide ideed. Teisisõnu - Komenský pildid väljendasid korraga kahte ideed, millest üks silmaga nähtav ja teine silmale nähtamatu, kuid ometi pildi kaudu edasi antav. Niisiis hakkas tšehhi pedagoog kasutama pilti teatud sümboli(te) edasiandmiseks.

Tegelikult oli pilti kui sümbolit juba pikka aega kasutatud, kuid peamiselt usulises kontekstis - kristlikus kunstis, usuõpetuses jne. Komenský hakkas oma pedagoogiliste ideede elluviimiseks rakendama ilmalikke embleemraamatuid. Samas on Komenský puhul rõhutatud just silmaga nähtavate asjade konkreetset ja tõepärast edasiandmist, mis seostuksid lapsel ja noorukil ümbritseva maailmaga ilma allegooriata. Komenský tutvustas lapsele pildi kaudu maailma ning koos sellega õpetas ka keelt.

Komenský-aegse teadusmaailma koondas üheks ladina keel ning selle abil levisid uued ideed tollases Euroopas tänapäeva mõistes fantastiliselt kiiresti. Nii said ka Komenský õpperaamatud üleeuroopaliselt tuntuks ja levisid kohe pärast nende trükkijõudmist ka Baltimail.

Eesti pedagoogikaajaloos on pikka aega räägitud Komenský ideede jõudmisest Eestisse alles seoses Bengt Gotfried Forseliuse isikuga. Tegelikult nägid esimesed Komenský õpikud Riias trükivalgust vaid paar aastat pärast nende esmailmumist Euroopas. Juba 1641 avaldati Riias Komenský kahe-, kolme- ja neljakeelsed õpikud edasijõudnuile, 1651 õpik algajaile jne. Seega oli Komenský Baltimail sama hästi tuntud kui mujal Euroopas. Baltimaad olid aga tollal samuti lahutamatu Euroopa osa, siin õitses euroopalik eliitkultuur, mis pidas sammu kõige Euroopas, sh. Tšehhias toimuvaga.


Tagasi esilehele ...


 
Horisondi e-post - horisont@datanet.ee