5 / 1 9 9 8   A U G U S T  
 h o r i s o n t  
   
 I N I M E N E  L O O D U S  U N I V E R S U M
  Kes avastas neljanda veregrupi ja täi tähnilise tüüfuse levitajana?
HARRI JÄNES
meedik
 
 
Tšehhi ja eesti rahva minevikust võib leida huvitava kultuuriloolise kokkusattumuse. Teatavasti jagas esimene eestikeelne ajakiri "Lühhike öppetus...", mis ilmus Põltsamaal 1766-1767, lugejaile arstlikke nõuandeid. Ja ka esimene Tšehhimaal trükitud teadusraamat - Albik z Unièova (1358-1427) kirjutatud "Vetularius" käsitleb arstiteadust.

Tšehhi arstiteadlaste hulgas pole vähe neid, kelle nime või töötulemusi teab iga arstiteaduskonna üliõpilane. Paljud tšehhi õpetlased on jätnud kustumatu jälje meditsiini ajalukku. Valdav enamik tuntud tšehhi meedikuid õppis ja hiljem ka töötas Praha Karli ülikoolis.

18. sajandi teisel poolel ei olnud anatoomia ega füsioloogia veel kujunenud iseseisvaks teadusharuks. Tavaliselt tegeles üks teadlane korraga mõlemal erialal. Nii ka tšehhi anatoom ja füsioloog Jiøí Procházka (1749-1820), kes uuris närvisüsteemi ehitust ja talitlust. Ta rajas refleksiteooria alused ning näitas katseliselt veel kord, et seljaaju eesmised juured juhivad motoorseid, tagumised aga tundeimpulsse. 1779. aastal avaldas Jiøí Procházka töö "Anatoomiline traktaat närvide struktuurist". Ta asutas Prahas ja Viinis anatoomiamuuseumi.

J. Procházka tööd jätkas Jan Evangelista Purkyné (1787-1869), kes pani aluse mikroskoopilisele anatoomiale - histoloogiale. Ühena esimestest töötas ta aastail 1825-1837 välja õpetuse taimede ja loomade rakulisest ehitusest. Oma uurimustes käsitles J. E. Purkyné peale tsütoloogia veel embrüoloogiat ja nägemise füsioloogiat. Purkyné nime kannavad suured närvirakud väikeajus, südame erutusjuhtekiud ja füsioloogiline fenomen, mis seisneb silma suhtelise heledustundlikkuse nihkumises hämaruses spektri sinise osa suunas. 1839. aastal asutas ta Wroc»awis maailma esimese füsioloogiainstituudi.

Silmapaistev patoloogilise anatoomia rajaja oli tšehh Carl Rokitanský (1804-1878). Koos kuulsa saksa õpetlase Rudolf Virchowiga (1821-1902) tegi ta suurt tööd, et uuele meditsiinidistsipliinile eluõigust võita. Lahangumaterjali kogumine ja süstematiseerimine võimaldas selgitada ja täpsustada haiguste olemust ning avastada uusi haigusvorme. Tal oli palju edukaid õpilasi.

C. Rokitanskv tegutses küll ühes suunas R. Virchowiga, kuid kahe suure teadlase arusaamad haiguste põhjustest olid täiesti erinevad. Kui C. Rokitanský pooldas 19. sajandiks juba vananenud humoraalpatoloogiat, mille järgi haiguste peapõhjus on organismi vedelike ebanormaalne seisund ("mahlade riknemine"), siis R. Virchowi arusaamad olid edumeelsemad, sest tsellulaarpatoloogia esindajana väitis ta, et haiguste peapõhjused peituvad rakkudes.

Peale anatoomia ja füsioloogia on tšehhi teadlased jätnud püsivaid jälgi teistegi meditsiiniharude ajalukku.

Parasitoloog S. Prowazek (1875-1915) avastas 1913. aastal riidetäis tähnilise tüüfuse tekitaja, mis kannab tema nime - Rickettsia prowazeki. Tähniline tüüfus on kõrge palavikuga kulgev raske nakkushaigus, millesse varem suri 30% haigestunuist. Tänu antibiootikumravile on nüüdisajal suremus vähenenud. Peale riidetäi siirutavad riketsiat ka peatäid, kes samuti nakatuvad haige inimese vere imemisel. Taudina esines tähnilist tüüfust eeskätt sõja ajal, kui täid levisid laialdaselt.

Tänu S. Prowazeki uurimistele võeti kasutusele lihtne, kuid tõhus meetod tähnilise tüüfuse leviku piiramiseks - täitõrje. Eestis oli viimane kohapealne tähnilise tüüfuse juht 1963. aastal, pärast seda on haigust diagnoositud ainult sissesõitnuil.

Karli ülikooli neuroloogia- ja psühhiaatriaprofessor Jan Janský (1873-1921) saavutas maailmakuulsuse inimese veregruppide uurimisega. Esiteks kinnitas ta austria immunoloogi Karl Landsteineri kirjeldatud kolme veregrupi (A,B ja 0) olemasolu, teiseks avastas ta 1907. aastal neljanda grupi (AB) ja leidis alagrupid A1 ja A2. Ta märgistas veregrupid rooma numbritega I-IV. Alles 1928. aastal kinnitas Rahvaste Liidu hügieenikomisjon paralleelklassifikatsiooni: 0-, A-, B- ja AB-grupp.

Entsüklopeediates ja teistes teatmeteostes võib leida veel rohkesti tšehhi arstiteadlaste nimesid, kes on loonud oma koolkonna, arendanud kliinilist meditsiini ja pedagoogidena elavad edasi mitme põlve meedikutes.


Tagasi esilehele ...

 
Horisondi e-post - horisont@datanet.ee