3 / 1 9 9 8   A P R I L L  
 h o r i s o n t  
   
 I N I M E N E  L O O D U S  U N I V E R S U M
  Toimetaja veerg
REIN VESKIMÄE
toimetaja
 
 
On huvitav tõdeda, et maailm koosneb suures osas pöörlevatest ja tiirlevatest kehadest (osakestest). Seda nii makro- kui mikromaailmas. Maa ja teised planeedid on tiirelnud ümber Päikese oma 4,5 miljardit aastat, samal ajal ümber oma telje pööreldes. Elektronid alustasid esimesi teekondi ümber aatomi tuuma - siis kui tekkisid vesiniku ja heeliumi esimesed aatomid - juba 700 000 aastat pärast Universumi sündi (15 miljardi aasta tagune Suur Pauk!).

Kulus aga aastatuhandeid, enne kui inimene üldse niisugustele järeldustele tuli. Päikesesüsteemi nüüdisaja maailmapildile pani aluse teatavasti Poola õpetlane Mikolaj Kopernik 16. sajandi keskpaiku. Aatomiasjadest arusaamisega läks palju kauem aega. Ainult pisut üle 100 aasta teatakse elektroni olemasolust. Aatomi Päikesesüsteemi sarnase ehituse (planetaarse aatomimudeli) pakkus välja Inglise füüsik Ernest Rutherford alles meie päevil, 1911. aastal.

Arvan, et seetõttu teame meiegi üheskoos hoopis rohkem sellest, mis on kaugel ja kõrgel, aga vähem sellest, mis lausa nina all toimub. Viimastel aastakümnetel on aine süvaehituse uurimiseks ehitatud järk-järgult üha võimsamaid kiirendeid ja püütud kinni kosmosest tulevaid suure energiaga osakesi. Tehislikul teel on kiirendites suudetud anda eeskätt elektronidele ja prootonitele niisuguseid energiaid, mis aine aatomituumadega kohtudes sealt "kilde" lahti löövad või üksteisega põrkudes uusi osakesi tekitavad ja mikromaailma kohta niiviisi üha uut päevavalgele toovad.

Analoogia planeedisüsteemiga ilmneb ka siin. Kui ikka mõni kogukas boliid või veel hullem, oma orbiidilt pääsenud asteroid, meid suure hoo pealt tabab, siis, nagu öeldakse, on lool lõpp. Või vähemalt killud lendaksid - mulda ja muda, kive ja kruusa oleks terve maailm täis. Eks niimoodi ole aegade jooksul ka juhtunud, tõenditeks taime- ja loomakoosluste väljasuremine ja armid Maal ning kliimamuutused. Kiirendienergiatega osakeste kokkupõrgetel tekkiv uute osakeste laviin on põhimõtteliselt samalaadne, ent mitte tragöödiaga lõppev, vaid füüsikute poolt lausa oodatud sündmus. Niisugustest laviinidest on tänaseks üles leitud paar-kolmsada elementaarosakest, millest huvitaval kombel mahub tavaaine aatomi koostisse vaid kolm.

Et sellest arvukast seltskonnast ja nende kohast Looduses mingi pilt ka "Horisondi" lugejale luua, alustasime Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi teadlastega arupidamisi juba kaks aastat tagasi. Mis kollektiivselt kavandatust välja koorus, saate näha seda "Horisondi" numbrit lehitsedes.

Kui meelde tuletada, et 10 kuud varem (mullu juunis, "Horisont" nr.4) ilmus Päikesesüsteemi erinumber (Kopernik jõudis Rutherfordist ette ligi nelisada aastat), siis peaks nüüd meie lugejal mingi ettekujutus Looduse kehade tiirlemisest-pöörlemisest ja muudest rännuteedest vahest tekkima. Seda ka juhul, kui mõni kaelamurdvam lugu vahele jätta.

Tänan kõiki käesoleva ajakirjanumbri autoreid. Eriti aga dr. Jaak Lõhmust, kes suure innuga kirjutas, oma rikkalikust kogust pilte valis ja koostamisel-kujundamisel head nõu andis.

Mikromaailm on Teie ees!


tagasi ...


 
Horisondi e-post - horisont@datanet.ee