3 / 1 9 9 8   A P R I L L  
 h o r i s o n t  
   
 I N I M E N E  L O O D U S  U N I V E R S U M
  Trükinumbri sisukord
 
 
Jaak Lõhmus
Mis on elementaarosake

Ilmar Ots
Elementaarosakesed ja jõud nende vahel

Ilmar Ots
Kvargid - hadronite vangid

Ain Ainsaar
Saja-aastane elektron

Helle Kaasik, Jaak Lõhmus, Laur Palgi
Neutriino - viirastusest fundamentaalosakeseni

Helle Kaasik, Laur Palgi
Neutriinoastronoomia ja neutriinoteleskoobid

Osakeste omaduste tabelid

Jaak Lõhmus
Kiirendid

Margus Saal
Kiirenditega mikromaailma avastama

Laur Järv
Suveüliõpilasena CERNis

Paavo Helde
Paul Dirac: ma ei saa ka ise kvantmehaanikast tuhkagi aru

Rein Silberberg
Kosmiline kiirgus

Piret Kuusk
Algosakesed ja gravitatsioon

Jüri Örd
Uued vaated mikromaailmale

Jaak Lõhmus
Kujuloov sümmeetria

Jaak Lõhmus
Top-kvark: oodatud ja leitud

100 aastat osakesi.
Elektronist "viimase" kvargini

HORISONDI EXTRA
Anekdoote füüsikutest (Tõnu Laas)
Energeetika tulevik (Elmar Vesman)
82 aastat Einsteini relatiivsusteooriat (Risto Tammelo)
Mikroreaalsuse tunnetamisest (Leo Sorgsepp)
Füüsika-alased Nobeli preemiad (Elmar Vesman)
Osakesteuuringud Eestis (Piret Kuusk, Ilmar Ots)
Ristsõna
Mart Miinuse matemaatikaülesanne


tagasi ...


 
Horisondi e-post - horisont@datanet.ee