3 / 1 9 9 8   A P R I L L  
 h o r i s o n t  
   
 I N I M E N E  L O O D U S  U N I V E R S U M
  Osakesteuuringud Eestis
PIRET KUUSK, ILMAR OTS
 
 
Eelajalugu.
Aksel Kipperi loetud kvantmehaanika ja kvantelektrodünaamika kursused ja tema juhendatud väitekirjad Tartu Ülikoolis (1940.-1950. aastad).
Osakesteuuringute alustaja: Harry Õiglane (1950. aastad).
Esimese puht-osakestealase väitekirja kaitsja: Madis Kõiv (1959).

Esimene uurimisüksus.
Harry Õiglase juhitud elementaarosakeste töörühm Eesti NSV TA Füüsika ja Astronoomia Instituudis 1960. aastal loodud teoreetilise füüsika ja matemaatika sektori (juhataja Harald Keres) koosseisus.

Hetkeseis.
Peamine osakesteteooria uurimiskeskus on Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi teoreetilise füüsika labor, kus töötavad Ilmar Ots (labori juhataja), Piret Kuusk, Jaak Lõhmus, Laur Palgi ja Hannes Uibo. Elementaarosakeste teoreetikuid töötab ka Tallinna Tehnikaülikoolis (Rein-Karl Loide, Eugen Paal), Eesti Põllumajandusülikoolis (Rein Saar), Tartu Observatooriumis (Leo Sorgsepp) ja Tallinna Pedagoogikaülikoolis (Harry Õiglane, Ain Ainsaar). Eksperimentaalse osakestefüüsikaga tegeldakse Endel Lippmaa juhtimisel Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis.

Järeldoktorina töötab Hamburgis TÜ vilistlane teoreetik Martti Raidal. Tuntumad väliseestlastest osakestefüüsikud: Rein Silberberg (kosmiliste kiirte uurija, USA), Engel Mäe (Serpuhhovi kiirendite üks peakonstruktoritest, Venemaa).

Eesti teoreetikute uurimissuunad:
relativistlikud väljavõrrandid, neutriinofüüsika, elektronõrga vastastikmõju protsessid, mitteassotsiatiivsed struktuurid kvantfüüsikas, stringiteooria ja gravitatsiooni kvantteooria.

Eksperimentaalses osas on tegeldud neutriino võimaliku massi määramise ja elementaarosakeste detektoritega seotud probleemidega.

Tunnustused.
Registreeritud avastus (Elmar Vesman koos Dubna teadlastega, 1988); kaks Eesti teaduspreemiat (Elmar Vesman, 1991; Jaak Lõhmus, Eugen Paal, Leo Sorgsepp, 1995).


tagasi ...


 
Horisondi e-post - horisont@datanet.ee