2 / 1 9 9 8  M Ä R T S  
 h o r i s o n t  
   
 I N I M E N E  L O O D U S  U N I V E R S U M
  Tehismaterjalid pole ahjus ega kaminas põletamiseks
HERGI KARIK (1929)
on Tallinna Pedagoogikaülikooli keemiaprofessor
 
 
Möödunud aastakümnetel olid kahjutule ohvrid tingitud peamiselt vingumürgitusest vÕi siis ei suudetud põlevast ruumist kiiresti välja pääseda. Nüüdisajal on peamiseks hukkumispõhjuseks tehismaterjalide põlemisel tekkivad mürgised lõhustumissaadused. Neist võib ruumis viibija juba kahjutule tekkimise algstaadiumis saada väga raske mürgistuse või kaotada teadvuse.

Enamik tehismaterjalidest ja polümeerid, millega on kaetud ruumide seinad, põrand ja lagi, aga samuti mööbli viimistlusmaterjalid, lakid ja värvid, vaipkate, kardina- ning rõivamaterjalid süttivad kokkupuutes tulega.

Tuleohtu kogeti juba esimese tehissiidi puhul. 1880. aastail valmistas Prantsuse keemik Hilaire de Chardonnet nitrotselluloosi, eetri ja alkoholi segust naturaalsiidi meenutava esimese tehiskiu, mis oli aga tuleohtlik, ning ohvridki ei jäänud tulemata. Ballimiljöös süttis härrasmehe sigari väikesest sädemest daami õhtukleit, mis muutus sekundi vältel leegitsevaks tõrvikuks ja mida ei jõutudki kustutada. Nüüdisajal nii kergesti süttivaid materjale ei kasutata, kuid enamik tekstiilidest põlevad ning eraldavad mürgiseid põlemissaadusi.

Tehismaterjalide põlemisel tekib lisaks vingugaasile (süsinikoksiid) veelgi mürgisemaid ühendeid. Lämmastikuühendeid sisaldavate tehismaterjalide, näiteks nailon-, kapron, melamiin- või uretaanesemete põlemisel on üheks reaktsioonisaaduseks vesiniktsüaniid, mille vesilahus on sinihappe nime all tuntud juba ammu tugeva mürkainena. Põlemisel tekib vesiniktsüaniidi seda rohkem, mida kõrgem on temperatuur. Kummi põlemisel eraldub mürgine vääveldioksiid ja kantserogeensed süsivesinikud.

Väga ohtlikud on kloori sisaldavate plastide ja polümeeride ¾ polüvinüülkloriidi, vinüülplasti, PVC-kiu, plastikaadi, tehisnaha jmt. põlemissaadused. Nii võivad tekkida dioksiinid, mis on seni tuntud ühenditest kõige mürgisemad. Lisaks moodustub veel sõjagaasina tuntud fosgeeni. Tehisnaha ja polüvinüülkloriidtoodete põlemisel ja kuumutamisel eraldub õhku mürgist vinüülkloriidi, mis põhjustab vähkkasvajaid ja väärarendeid. Öeldust järeldub, et kloori sisaldavaid tehismaterjale ning neist valmistatud esemeid ei tohi põletada. Põlemis- ja lõhustumisaadused on õhust raskemad ja "voolavad" ahjusuust kergesti välja ning põhjustavad ruumis viibijaile raske mürgistuse.

Kui soovite teada saada, kas materjal sisaldab klooriühendeid, võite teha lihtsa katse. Selleks on vaja vasktraati (läbimõõduga soovitavalt alla ühe millimeetri), põletit ja uuritava tehismaterjali proove (vaibatükki, kilet, plastikaati vms.).

Katsetamiseks on soovitav kasutada piiritus- või gaasipõletit, selle puudumisel gaasipliiti, mille leek reguleerige võimalikult väikeseks. Katse õnnestub ka kõrgemat temperatuuri andva küünla leegis. Küünla kasutamisel katses kattub vasktraat harilikult tahmaga. Et seda ei juhtuks, tuleb traati eelnevalt puhastada liivapaberiga.

Leegis tuleks kuumutada vasktraati kuni hõõgumiseni ja asetada see siis kiiresti vastu uuritava materjali pinda ning lasta seal jahtuda. Kuumast traadist jääb pinnale väike märk. Järgnevalt viige vasktraat uuesti leeki. Kui leek värvub intensiivselt roheliseks või rohekassiniseks, osutab see uuritavas materjalis klooriühendite olemasolule. Kuuma vasktraadi ja materjali vahel oli toimunud keemiline reaktsioon ja moodustunud vaskdikloorid. Viimase koostisse kuuluvad vaskioonid värvivadki leegi roheliseks.


tagasi ...


 
Horisondi e-post - horisont@datanet.ee