1 / 1 9 9 8   J A A N U A R
h o r i s o n t
   
   
I N I M E N E L O O D U S U N I V E R S U M
KAS OGAÕUN ON ÕUN ?
URMAS LAANSOO
bioloog


Ogaõuna (Datura) perekonda kuulub küll vähe liike, kuid sellele vaatamata on ta taksonoomiliselt ülimalt keeruline. Seda tänu paljudele sünonüümidele ja vastukäivale kirjandusele. Segadust lisab asjaolu, et sama ladinakeelset nimetust on kasutatud eri liikide puhul. Ka biogeograafiliselt on perekond kurioosne: erinevate autorite järgi leidub Põhja-Ameerika lõunaosas ja ümberkaudsetel saartel 7-9, Mehhikos 5, Hiinas 1 ning laiemalt troopilises Aasias 1 liik, lisaks üks ühine Austraaliaga. Varem peeti ogaõuna Uue Maailma perekonnaks, levikukeskusega Mehhikos. Segadust on suurendanud inimene, kes neid taimi uutele aladele on kaasa võtnud. Ameerika liigid ongi Vanas Maailmas laiemalt levima hakanud tõenäoliselt peale Kolumbust. Varasemad andmed ogaõuna kohta Euroopas pole kinnitust leidnud. Nii on Kreeka arsti Dioskoridese töös "Materia medica" (1. sajand) ogaõunana kirjeldatud taim ilmselt hoopis karumustikas.

Inglise botaanikaprofessor Mabberley arvab ogaõuna perekonda 8 liiki, eraldades omaette 5liigilisse perekonda (Brugmansia) inglitrompetid. Kui Andides kasvavad inglitrompetid on rippuvate õitega puud või põõsad, siis ogaõunad on Põhja-Ameerika lõunaosa üheaastased püstise kasvuga haruneva varrega ja püstiste õitega rohttaimed. Suured lühirootsulised lehed, mis võivad olla nii hambulised kui terveservalised, kinnituvad varrele vahelduvalt. Suured mitut värvi (valgest violetseni) õied avanevad alles õhtul ning neid tolmeldavad ööliblikad.

Kõige laiemalt on kogu maailmas levinud harilik ogaõun (D. stramonium). Teda võib leida nii Skandinaavias, Euroopas, troopilises Ida-Aafrikas, Austraalias kui Põhja-Ameerikas, välja arvatud arktilised alad. Vaatamata oma troopilisele päritolule tunneb see liik kogu maailmas end hästi teeäärsetel, prahipaikadel, vanadel varemetel ja inimasulate läheduses.

Ogaõunad kuuluvad kõik mürgiste taimede hulka. Nende ettevaatamatu tarvitamine võib lõppeda surmaga. Kuigi taim ise on ebameeldiva lõhnaga, ahvatlevad huvitavad viljad lapsi siiski neid proovima. Seepärast on targem loobuda nende kasvatamisest koduaias. Meditsiinis on ogaõuna lehti tarvitatud bronhiaalastma ja läkaköha puhul. Ohtlikult mürgiste alkaloidide hüotsüamiini ning skopolamiini sisalduse tõttu põhjustab üledoseerimine surma. Seetõttu on taimede igasugune pruukimine arstiga nõu pidamata ülimalt ebasoovitav.

Taime ladinakeelne nimetus Datura tuleneb hindukeelsest nimetusest dhatura (sanskriti keeles kutsutakse taime dhattura). Inglased tunnevad harilikku ogaõuna ka nimetuse all Jimson Weed, mis on lühivorm Põhja-Ameerika Jamestown'i linnast Virginias, kus paljud kolonistid pärast selle ogaõuna lehtede söömist surid. Mõnda liiki kutsuvad inglased aga kuraditrompetiks. Eesti keeles tuntakse taime ka okasõuna, maruheina ja nõiarohuna.


tagasi ...

Horisondi e-post - horisont@datanet.ee
webmaster