1 / 1 9 9 8   J A A N U A R
h o r i s o n t
   
   
I N I M E N E L O O D U S U N I V E R S U M
MIS ON EHEC ?
HARRI JÄNES
meedik


EHEC on lühend nimetusest enterohemorraagiline Escherichia coli. Niisugust nime kannab kolibakteri ehk soolekepikese tõvestav tüvi, mis võib põhjustada raskekujulist, paljude elundite kahjustumisega kulgevat eluohtlikku toidumürgitust. Maailma Tervishoiuorganisatsiooni hinnangul on EHECi nakkus üks seitsmest nakkushaigusest, mis viimasel ajal ulatuslikumalt levib.

EHECi ohtlikkus inimesele avastati 1982. aastal USAs, kus ühes kiirtoiduketis nakatunud hamburgeri söömise tagajärjel haigestus 47 tarbijat. Hakklihast ja haigestunute väljaheidetest leiti tolle ajani tundmatu Escherichia coli 0157:H7. Hilisem vanade bakteritüvede uurimine näitas, et see haigusetekitaja esines Saksamaal, Itaalias ja Inglismaal juba 1950.-1960. aastail. Nüüd ühendab EHEC mitu kolibakteri serotüüpi, mida leitakse kõikidel mandritel.

EHEC ei ole soojale kliimale tüüpiline haigusetekitaja, kuid põhjustab haigestumist sageli siiski suvekuudel. EHEC levib toore ja termiliselt puudulikult töödeldud liha, pastöriseerimata (steriliseerimata) piima ning määrdunud käte vahendusel. Haigestuvad igas eas inimesed, ohtlikum on see lastele ja vanuritele. Eestis ei ole seni veel avastatud EHECi põhjustatud haigusjuhte, kuid diagnostikalaborid on nende tulekuks valmistunud. Oht on reaalne, sest haigus- ja surmajuhte on esinenud meie naabermaades.

Nakatumise väldib puhtus toidu valmistamisel, ainult hoolika termilise töötluse läbinud liha ja piima tarvitamine toiduks.


tagasi ...

Horisondi e-post - horisont@datanet.ee
webmaster